Surikata

Přijímací řízení

 

Podmínky pro přijetí ke studiu naleznete u jednotlivých studijních oborů:

Studijní obor Učitelství odborných předmětů (UOP)

Studijní obor Učitelství praktického vyučování praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV)

Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP)

Navazující magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství (TZEI)

 

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení lze podávat zde

 Přihlášky se přijímají do 15. dubna 2016.

Výsledky přijímacího řízení

 

Žádost o přezkoumání rozhodnutí (vzor odvolání k výsledkům přijímacího řízení) 

 

Zápisy z přijímacích řízení