Nabídka studia

 

Bakalářské studijní programy                                                                 

Specializace v pedagogice

Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice zahrnuje dva studijní obory:

Oba bakalářské studijní obory jsou tříleté (šestisemestrální) a jejich ukončení je vázáno na získání celkového počtu 180 kreditů.  U studijního programu učitelství odborných předmětů je studentům za předchozí vysokoškolské vzdělání započteno 60 kreditů, tj. 1 rok.

Technické znalectví a pojišťovnictví                                                                

           Vyrovnávací kurzy v rámci studia TZP

Navazující magisterský studijní program

Technické znalectví a expertní inženýrství

           Vyrovnávací kurzy v rámci studia TZEI


AKCE pro uchazeče o studium

Den otevřených dveří

Zájemci o studium mají každý rok možnost přijít na Den otevřených dveří, osobně se zeptat na vše, co je o studiu na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU zajímá a prohlédnout si učebny.

Nejbližší den otevřených dveří proběhne 25. 1. 2019.


PORADENSKÉ SLUŽBY pro uchazeče o studium

Žákům středních škol nabízíme odbornou psychologickou diagnostiku se zaměřením na optimální volbu profesní dráhy. Proč? Řada žáků středních škol zvažuje na konci studia mnoho otázek stran své budoucí profese a studia. Účinnou pomocí při hledání budoucího pracovního uplatnění, eliminaci nesprávné volby povolání a dalšího studia i při plánování profesní dráhy je psychologická diagnostika. Tato je však dostupná jen žákům některých středních škol.

Nabízíme:

  • Individuální konzultace Vaší situace a výběru VŠ s vysokoškolským poradcem.
  • Diagnostiku Vašich schopností - zjištění Vaší profesně-studijní orientace.
  • Poradenství pro uchazeče se specifickými potřebami - v případě, že trpíte některou formou zdravotního postižení či znevýhodnění.

Více informací 

Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: