Surikata

Statut studenta

 

Studenti Vysokoškolského ústavu ICV, studující bakalářské a magisterské studijní programy řádně akreditované MŠMT mají statut studenta. Jedná se o soustavnou přípravu na budoucí povolání na vysoké škole podle §14 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.