Adiktologické poradenství

 

Posláním poradensko-preventivního adiktologického poradenství na ICV MENDELU v Brně je pomáhat studentům a zaměstnancům univerzity, případně jejich rodinným příslušníkům s řešením jejich problému s návykovým chováním (zejména nelátkového charakteru) a preventivně působit na celou akademickou obec v kontextu rizikového chování.

Služby poradensko-preventivního adiktologického poradenství na ICV MENDELU v Brně jsou poskytovány pro studenty Mendelu, absolventy do jednoho roku od ukončení studia a pro zaměstnance zdarma.

Základní adiktologické poradenství: Týká se současného stavu klienta, zdravotních a sociálních rizik spojených s rizikovým chováním, včetně užívání drog a minimalizace těchto rizik, možností léčby, rehabilitace a sociální reintegrace, informací o léčebných a jiných odborných zařízeních, získávání motivace a doporučování do příslušných zařízení (Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie, 2012).

Aktivity on-line adiktologické poradny:

-          podávat informace o látkových a nelátkových závislostech (statické texty);

-          zodpovídání dotazů prostřednictvím e-mailu;

-          otestování míry rizika vzhledem k závislostnímu chování a stručné doporučení na základě výsledků.

Dotazy je možné směrovat na pcentrum@mendelu.cz.

Aktivity adiktologické služby, zaměřené zejména na nelátkové závislosti:

-          informační servis včetně internetového poradenství (viz výše);

-          konzultace (první kontakt předání informací, adiktologická edukace klienta);

-          motivační rozhovory;

-          poradenství pro rodinné příslušníky;

-          zprostředkování komunikace mezi klientem a různými subjekty v kontextu adiktologické pomoci a péče;

-          adiktologicko-preventivní působení na studenty a akademickou obec prostřednictvím přednášek/workshopů o různých adiktologických tématech a kurzů/workshopů posilující zdravý životní styl;

V jakých oblastech Vám můžeme být nápomocni:

-          obtíže spojené se studiem (netolismus, gambling, prokrastinace atd.)

-          partnerské a rodinné problémy, v kontextu závislosti a rizikového chování, které ve svých důsledcích zájem o studium a studijní úsilí snižují nebo je přímo znemožňují.

Webový formulář

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: