Kariérové poradenství

V rámci kariérního poradenství nabízíme studentům pomoc při volbě povolání, plánování a řízení kariéry, řešení překážek při uskutečnění volby povolání a poradenství při hledání zaměstnání, přípravě na výběrové řízení či pracovní pohovor. Do této oblasti poradenství spadá i spolupráce s různými subjekty zajišťujícími praxe a stáže studentů ve firmách, prezentace zaměstnavatelů, odborníků z praxe o možnostech uplatnění, požadavcích na uchazeče apod., organizace veletrhu pracovních příležitostí a řada dalších aktivit.


Co Vám můžeme nabídnout:

1. Zájemci mohou využít seminářů rozvíjejících jejich pracovní kompetence, například:

- jak napsat profesní životopis či motivační dopis tak, aby zapůsobil na zaměstnavatele,

- jak se prezentovat u přijímacího pohovoru,

- assessment centrum "nanečisto" a další.

Více informací v odkaze Semináře a kurzy

2. Během individuální kariérové konzultace lze řešit následující témata:

- problematika rozhodování mezi různými obory/pracovními místy;

- informace potřebné pro správnou volbu povolání;

- hledání zaměstnání a orientace na trhu práce;

- životopis, motivační dopis;

- příprava na pohovor a jeho průběh;

- problematika Assessment center a psychologické diagnostiky,

- sestavení osobnostního profilu, který pomůže odhalit a slabé stránky a najít cestu, jak je rozvinout.

3. Ti z Vás, kteří chtějí aktivně řešit své problémy nebo chtějí dosáhnout vytyčených cílů, mohou využít služeb koučování. V čem Vám může být kouč nápomocný?

- Může Vám pomoci najít vlastní cestu řešení, získat nový způsob myšlení a konání, který může zdánlivě nemožné učinit možným, a to jak v oblasti pracovní aktivity, tak v osobním životě,

- hledání řešení problémů souvisejících se studiem případně pracovních problémů,

- realizaci nalezených řešení a postupů,

- sebeorganizaci a sebeřízení,

- zvyšování osobní kompetentnosti k výkonu svěřené práce.


Komu jsou naše služby určeny a za jakých podmínek:

Všechny aktivity jsou studentům, absolventům a zaměstnancům MENDELU poskytovány zdarma, využívat je mohou též studenti různým způsobem znevýhodnění. Služby jsou také nabízeny zájemcům z řad široké veřejnosti, a to za úplatu 500 Kč za jedno individuální sezení.

Pokud se rozhodnete využít služeb kariérního poradenství, ať už v individuální nebo skupinové formě, přihlaste se pomocí formuláře níže, je potřeba uvést službu, o kterou máte zájem.

V případě dotazů neváhejte napsat na pcentrum@mendelu.cz

Aktuální nabídka:

Individuální konzultace životopisu/motivačního dopisu - termín dle individuáln domluvy

Individuální konzultace profilu na LinkedIn - termín dle individuální domluvy

Individuální příprava na přijímací pohovor - termín dle individuální domluvy

Individuální kariérová konzultace - termín dle individuální domluvy

Sestavení osobnostního profilu - termín dle individuální domluvy

Koučování - termín dle individuální domluvy

 

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

  

Antispam

 

 

Logo OPVV

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: