Surikata

Poradenské centrum

Vítejte na stránkách Poradenského centra.

Poradenské centrum je součástí vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Vzniklo v lednu roku 2008 a poskytuje ucelený systém studijních, psychologických, sociálních, speciálně-pedagogických a kariérových služeb. Poradenské služby jsou nabízeny uchazečům o studium, stávajícím studentům, absolventům a zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti. Spektrum našich služeb je poměrně široké, v současné době se orientujeme především na individuální poradenství (terapii), skupinové poradenství - rozvojové kurzy, poradenství kariérové a poradenství pro studenty a uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami.


Aktuality

 

Aktuální nabídka seminářů

 

Deprese, úzkost, mánie - to jsou v posledních letech často diskutovaná témata, o kterých si většinou myslíme, že víme o co jde. Ale víme to...

Poradenské centrum

Nejrozsáhlejší akcelerační program v oblasti společensky prospěšného podnikání působící v 15 zemích světa, který mladým lidem nabízí...

Poradenské centrum

Vyždímejte z končícího semestru co nejvíc a využijte možnosti poradenských aktivit a seminářů pro Váš osobní a kariérní rozvoj!  Pro...

Úvod

Nově nabízíme individuální poradenství určené pro studenty a zaměstanance MENDELU a účastníky U3V MENDELU s poruchami řeči.

Poradenské centrum

Strukturovaný profesní životopis je i v dnešní době stále základním prostředkem k získání zaměstnání, žádný uchazeč o práci by tedy...

Poradenské centrum

Ucelený systém vzdělávání a tréninku k zvládnutí základní role manažera ve vyjednávacím procesu rozšířením portfolia komunikačních...

Poradenské centrum

Interaktivní zážitkový seminář s prvky skupinové dynamiky. 

Poradenské centrum

Chcete novou práci a pracovní pohovor se koná v angličtině? Štěstí přeje připraveným.
Vylaďte svoje vystupování v angličtině k dokonalosti...

Poradenské centrum

Jednotlivá setkání jsou zaměřena na rozvoj relaxačních dovedností, které podporují uvolnění těla i mysli a jsou dobrým pomocníkem pro zvládání...

Poradenské centrum