Surikata

Poradenské centrum

Vítejte na stránkách Poradenského centra.

Poradenské centrum je součástí vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Vzniklo v lednu roku 2008 a poskytuje ucelený systém studijních, psychologických, sociálních, speciálně-pedagogických a kariérových služeb. Poradenské služby jsou nabízeny uchazečům o studium, stávajícím studentům, absolventům a zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti. Spektrum našich služeb je poměrně široké, v současné době se orientujeme především na individuální poradenství (terapii), skupinové poradenství - rozvojové kurzy, poradenství kariérové a poradenství pro studenty a uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami.


Aktuality

 

Aktuální nabídka seminářů

 

Nově nabízíme individuální poradenství určené pro studenty a zaměstanance MENDELU a účastníky U3V MENDELU s poruchami řeči.

Poradenské centrum

Zážitkový kurz je určen pro všechny, kdo nechtějí podléhat tlaku doby (a to ani ve zkouškovém období).

Poradenské centrum

Láká Tě svoboda v podnikání, ale nevíš jak začít? Pak doraž na první byznys kurz svého druhu. Minimum teorie, maximum praxe. Krok za krokem...

Poradenské centrum

Píšete při svém studiu odborné práce a nejste si jisti, jak citovat?

Čeká Vás psaní bakalářské či magisterské práce a nejste si jisti...

Poradenské centrum

O co se jedná?
Psychologická diagnostika složená z testové baterie, která je administrována skupinově a trvá přibližně tři až čtyři hodiny.

Poradenské centrum

Čeká Vás psaní bakalářské práce a nevíte, jak na to? Doporučujeme náš seminář!

Poradenské centrum

Zajímá Vás, jak na tom jste, jak máte rozloženou inteligenci a jaké oblasti jsou dominantní a jaké naopak méně? Pak využijte jedinečnou možnost...

Poradenské centrum

Interaktivní zážitkový seminář s prvky skupinové dynamiky. 

Poradenské centrum

Meditace nebo-li rozjímání může lidem pomoci jak v oblasti psychiky, tak fyzického zdraví.

Poradenské centrum