Surikata

Poradenské centrum

Vítejte na stránkách Poradenského centra.

Poradenské centrum je součástí vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Vzniklo v lednu roku 2008 a poskytuje ucelený systém studijních, psychologických, sociálních, speciálně-pedagogických a kariérových služeb. Poradenské služby jsou nabízeny uchazečům o studium, stávajícím studentům, absolventům a zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti. Spektrum našich služeb je poměrně široké, v současné době se orientujeme především na individuální poradenství (terapii), skupinové poradenství - rozvojové kurzy, poradenství kariérové a poradenství pro studenty a uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami.


Aktuality

 

Aktuální nabídka seminářů

 

Láká Tě svoboda v podnikání, ale nevíš jak začít? Pak doraz na první byznys kurz svého druhu. Minimum teorie, maximum praxe. Krok za krokem...

Poradenské centrum

Kurz je akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je určen zejména zájemcům z řad výchovných poradců středních...

Kurzy pro pedagogy a lektory

Seminář je zacílen na schopnost uvědomování a trvalé vytváření rovnováhy v rovině osobního​ a pracovního života. Zvýšenou pozornost...

Poradenské centrum

Seminář je zaměřen pro účely potřeby uvědomění si základních myšlenkových vzorců a chování nejen v business prostředí. Vhodně využitelná...

Poradenské centrum

Seminář je určen zájemcům o oblast finanční gramotnosti. Prioritu zde mají finance osobního charakteru, včetně efektivního hospodaření s...

Poradenské centrum

Deprese, úzkost, mánie - to jsou v posledních letech často diskutovaná témata, o kterých si většinou myslíme, že víme o co jde. Ale víme to...

Poradenské centrum

Nejrozsáhlejší akcelerační program v oblasti společensky prospěšného podnikání působící v 15 zemích světa, který mladým lidem nabízí...

Poradenské centrum

Nově nabízíme individuální poradenství určené pro studenty a zaměstanance MENDELU a účastníky U3V MENDELU s poruchami řeči.

Poradenské centrum

Strukturovaný profesní životopis je i v dnešní době stále základním prostředkem k získání zaměstnání, žádný uchazeč o práci by tedy...

Poradenské centrum