Surikata

Adiktologické poradenství

 

Posláním poradensko-preventivního adiktologického provozu na ICV MENDELU v Brně je pomáhat studentům a zaměstnancům univerzity, případně jejich rodinným příslušníkům s řešením jejich problému s návykovým chováním (zejména nelátkového charakteru) a preventivně působit na celou akademickou obec v kontextu rizikového chování.

Služby poradensko-preventivního adiktologického provozu na ICV MENDELU v Brně jsou poskytovány pro studenty Mendelu, absolventy do jednoho roku od ukončení studia a pro zaměstnance zdarma. Pro zájemce z řad široké veřejnosti jsou služby individuálního poradenství poskytovány za úplatu, kdy cena za jednu konzultaci je 500 Kč.

Základní adiktologické poradenství: Týká se současného stavu klienta, zdravotních a sociálních rizik spojených s rizikovým chováním, včetně užívání drog a minimalizace těchto rizik, možností léčby, rehabilitace a sociální reintegrace, informací o léčebných a jiných odborných zařízeních, získávání motivace a doporučování do příslušných zařízení (Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie, 2012).

Aktivity on-line adiktologické poradny:

-          podávat informace o látkových a nelátkových závislostech (statické texty);

-          zodpovídání dotazů prostřednictvím e-mailu;

-          otestování míry rizika vzhledem k závislostnímu chování a stručné doporučení na základě výsledků.

On-line adiktologické poradna bude realizována v průběhu roku 2015. Zatím je možné dotazy směrovat na pcentrum@mendelu.cz.

Aktivity adiktologické služby, zaměřené zejména na nelátkové závislosti:

-          informační servis včetně internetového poradenství (viz výše);

-          konzultace (první kontakt předání informací, adiktologická edukace klienta);

-          motivační rozhovory;

-          poradenství pro rodinné příslušníky;

-          zprostředkování komunikace mezi klientem a různými subjekty v kontextu adiktologické pomoci a péče;

-          adiktologicko-preventivní působení na studenty a akademickou obec prostřednictvím přednášek/workshopů o různých adiktologických tématech a kurzů/workshopů posilující zdravý životní styl;

-          aktivity koncepčního charakteru pro oblast adiktologie;

-          výzkum v tematické oblasti III: Vývoj a hodnocení preventivních a dalších intervencí v adiktologii a hodnocení epidemiologické situace (dle Návrhu koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice).

V jakých oblastech Vám můžeme být nápomocni:

-          obtíže spojené se studiem (netolismus, gambling, prokrastinace atd.)

-          partnerské a rodinné problémy, v kontextu závislosti a rizikového chování, které ve svých důsledcích zájem o studium a studijní úsilí snižují nebo je přímo znemožňují.

Webový formulář

  

Antispam