Mendelova univerzita v Brně
Institut celoživotního vzdělávání
Zemědělská 5, 613 00 Brno
Budova E, 1. patro

 

  Mgr. Alena Krejčí, DiS.
  vedoucí poradenského centra
+420 545 135 227
BA05N2023 (E2.23)
alena.krejci@mendelu.cz

 

 Mgr. Blanka Piorecká
 koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami
+420 545 132 079
BA05N2021 (E2.21)
blanka.piorecka@mendelu.cz

 

 Mgr. Barbora Šímová
 psycholožka
+420 778 546 225
BA05N2020 (E2.20)
barbora.simova@mendelu.cz

 

  Mgr. et Mgr. Monika Vrtělová
 uchazeči a studenti se specifickými potřebami
+420 545 135 229
BA05N2021 (E2.21)
monika.vrtelova@mendelu.cz

 

PhDr. Zdeňka Vykoukalová, Ph.D.
kariérová poradkyně
+420 545 136 323
BN01N3023 (Z3.23)
zdenka.vykoukalova@mendelu.cz
Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: