Tiskové zprávy

1. 7. 2019

Univerzita třetího věku MENDELU se zapojila do mezinárodního projektu IDEMASAP 50+, kterého se vedle naší U3V účastní další čtyři zahraniční univerzity třetího věku ze Slovenska, Polska, Portugalska a Španělska. Projekt se mimo jiné...

Tiskové zprávy


18. 6. 2019

Akademik Institutu celoživotního vzdělávání dr. Michal Šimáně, který od března pobývá na lotyšské Univerzitě v Daugavpils, navazuje jménem našeho vysokoškolského ústavu spolupráci s tamními institucemi a akademiky. 

Tiskové zprávy


2. 6. 2019

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve na 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019, která proběhne 17.– 18. 9. 2019 v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Hlavním...

Úvod


10. 5. 2019

U příležitosti 100. výročí univerzity připravuje Institut celoživotního vzdělávání DEN SENIORŮ, který se uskuteční v úterý 1. 10. 2019.

Úvod


12. 3. 2019

Jak vypadal každodenní život na středních školách v době socialismu? A jaký byl život samotných učitelů? 

Tiskové zprávy


28. 1. 2019

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se budou zabývat každodenním životem středních odborných škol v socialistickém Československu. Chtějí promluvit s desítkami bývalých učitelů, bádat budou i v archivech. Tříletý projekt podpořila...

Tiskové zprávy


14. 1. 2019

V prosinci se uskutečnil 10. ročník projektu Studentský inkubátor, který je přehlídkou bakalářských prací studentů studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a jehož...

Tiskové zprávy


7. 12. 2018

Akademici Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU Michal Šimáně a Lenka Kamanová získali pro svůj projekt finanční podporu od Grantové agentury České republiky (GA ČR) v soutěži standardních projektů. Letos bylo v této soutěži...

Tiskové zprávy


8. 11. 2018

Zveme všechny studenty a absolventy VŠ na 12. ročník veletrhu práce a pracovních příležitostí JobChallenge, který se uskuteční ve středu 21. 11. 2018 na brněnském výstavištiVeletrh pořádají Masarykova univerzita, Mendelova univerzita...

Tiskové zprávy


15. 10. 2018

Promluvit si přímo se studenty jednotlivých fakult a poptat se na zkušenosti s přijímacími zkouškami a přihláškami budou mít zájemci o studium na Mendelově univerzitě v Brně na veletrhu GAUDEAMUS. Ten začíná v úterý 23. října...

Tiskové zprávy


3. 10. 2018

Jak vnímali učitelé základních škol invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968? O tom hovořil Michal Šimáně z našeho vysokoškolského ústavu na semináři, který uspořádaly Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského v Praze.

Tiskové zprávy


25. 9. 2018

Zažijte Noc vědců na Mendelově univerzitě v Brně. Navštivte vědecké týmy na jejich pracovištích - vyzkoušejte, poznejte, ochutnejte, prožijte a zaexperimentujte. 

Tiskové zprávy


24. 9. 2018

Jak se využívají digitální technologie v celoživotním vzdělávání? Jak se vzdělávali učitelé v době komunismu? Jak pomáhá aplikovaná behaviorální analýza při edukaci? Jak přispět ke snížení syndromu vyhoření u učitelů?

Tiskové zprávy


29. 8. 2018

Novým ředitelem vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU s dočasnou působností pověřila rektorka Mendelovy univerzity v Brně Mgr. Petra Adamce, Ph.D.

Tiskové zprávy


15. 6. 2018

Univerzita třetího věku MENDELU se zúčastnila Veletrhu pro-rodinných a seniorských organizací a odpovídala na četné dotazy zájemců o studium.

Tiskové zprávy


23. 3. 2018

Lidé s dyslexií se bez ohledu na svůj věk velmi těžce učí cizí jazyky. Ovšem pod vedením zkušeného pedagoga to mohou zvládnout. Proto v rámci projektu Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně uspořádalo 22. 3. 2018 Poradenské...

Tiskové zprávy


5. 1. 2018

Před Vánocemi proběhl na ICV MENDELU už podeváté projekt Studentský inkubátor, který je přehlídkou bakalářských prací studentů bakalářských studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování...

Tiskové zprávy


20. 9. 2017

Světem pedagogů hýbe v dnešní dynamické době celá řada témat, která mají společného jmenovatele – změnu. Změny v pedagogických profesích, změny v prioritách ve vzdělávání a výchově, změny v profesním rozvoji pedagogů...

Tiskové zprávy


29. 3. 2017

Ve středu 29. 3. 2017 navštívila Mendelovu univerzitu v Brně skupina téměř 40 studentů z ukrajinského Charkova. Během své návštěvy zavítali i na vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání. 

Tiskové zprávy


4. 1. 2017

V prosinci 2016 proběhl na ICV MENDELU 8. ročník projektu Studentský inkubátor, který je přehlídkou bakalářských prací studentů 3. ročníků bakalářských studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického...

Tiskové zprávy


26. 9. 2016

Kariérní systém pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání – témata, o kterých se v dnešní době ve školství hodně mluví. A právě pro svou aktuálnost otevřela tato témata 8. ročník mezinárodní vědecké konference...

Tiskové zprávy


24. 8. 2016

Nová pobočka i nové kurzy čekají na posluchače Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně v novém akademickém roce. Kromě Brna, Lednice, Kyjova a Bruntálu se od podzimu budou moci senioři vzdělávat také v nové pobočce v Rožnově...

Tiskové zprávy


27. 6. 2016

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU si 16. 6. 2016 odpolední slavností s absolventy a studenty pedagogických a technicko-ekonomických oborů připomněl 10. výročí svého vzniku jako samostatného vysokoškolského ústavu. 

Tiskové zprávy


5. 5. 2016

Již dva měsíce akademičtí pracovníci Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU čtou dětem ve dvou brněnských mateřských školách pohádky. Interní projekt Akademici čtou dětem od svého zahájení v březnu nabral na síle. 

Tiskové zprávy


29. 3. 2016 - Martina Urbánková

V letošním roce uplyne právě 10 let od doby, kdy se Institut celoživotního vzdělávání stal samostatným vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity v Brně, a to na základě Rozhodnutí rektora č. 15/2006 ze dne 15. června 2006.

Tiskové zprávy


3. 2. 2016

Tak trochu netradiční spolupráci zahájili akademičtí pracovníci z Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU, a to s dětmi z mateřských škol.  Jak k tomu došlo? 

Tiskové zprávy


23. 8. 2015 - Martina Urbánková

Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně hostil ve dnech 18. a 19. 11. 2015 zasedání Výkonné rady a Valné hromady Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, jejíž je...

Tiskové zprávy


22. 8. 2015 - Martina Urbánková

Kvalita vzdělávacího systému je v České republice velmi aktuálním tématem. Z různých úhlů pohledu, téměř jako pod drobnohledem, se na něj podívali odborníci na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE 2015. Její 7. ročník se zaměřil...

Úvod


22. 4. 2015 - Martina Urbánková

Sebereflexe, mentoring, evropské dotační programy, aktuální změny ve školském zákoně, muzikotrrapie, práce s dětmi se specifickými poruchami učení - to je jen malá ochutnávka z témat, kterým se věnovala konference projektu Univerzita...

Úvod


 

Archiv

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: