Právnické minimum – Jak se z práva nezbláznit

10. 2. 2020 -

Točí se vám hlava z právních norem a paragrafů? Přijďte zjistit, jak mnoha věcem předejít nebo je zdárně vyřešit, 11. 3. 2020!


Kurz představuje nejběžnější témata z oblasti práva. Bude užitečný každému, kdo se například rozhoduje samostatně podnikat, kupovat nemovitost, užívat nájemní byt či pronajímat vlastní nebo uzavírat s druhou stranou jakoukoli smlouvu. 

Důraz bude kladen na praktické využití získaných informací a předejití situacím, které mohou vést k právním sporům. Všechny pojmy budou vysvětleny na příkladech z praxe. Kurz si klade za cíl osobním přístupem posílit jistotu a rozptýlit obavy z konfrontace s právem. 

Během kurzu i po něm bude prostor pro dotazy obecnější i konkrétní povahy, (včetně následných e-mailových konzultací v rámci Právního poradenství Poradenského a profesního centra). 

Témata

  • Uzavírání smluv – proces a na co si dát pozor
  • Sankce ve smlouvách
  • Kupní smlouva
  • Darovací smlouva
  • Nájemní a podnájemní smlouva
  • Katastr nemovitostí
  • Urovnávání sporů ze smluv a právních vztahů
  • Postřehy z praxe a soudních síní


Termín

11. 3. 2020, 13:00–16:00 hod., (3 vyučovací hod.)


Místo

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E16


Lektor

JUDr. Martina Mikolajczyková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a advokátní praxi se věnuje již od roku 2004. Věnuje se zejména rodinnému právu se zaměřením na řešení složitých rodinných sporů a občanskému právu v jeho plné šíři. Právo vnímá především jako možnost svým osobním přístupem pomoci klientům najít východisko z obtížných životních situací. Kromě klasické právní praxe hrdě řadí do portfolia svých služeb i mediaci - mimosoudní narovnávání sporů, jehož výsledkem je vzájemná dohoda všech zúčastněných stran. Mediace v takovém případě zahrnuje kromě právních i psychologická, sociální a sociologická specifika a stává se oblíbeným trendem řešení sporů pro svůj proklientský charakter.


Přihláška do kurzu

Právnické minimum – Jak se z práva nezbláznit, 11. 3. 2020

                    (údaj pouze pro osvědčení o absolvování kurzu)

 
*Nezbytné údaje pro odeslání přihlášky.

  

Antispam


Zaujal Vás tento kurz a nejste student, doktorand ani zaměstnanec MENDELU, nemáte e-mail @mendelu?

Kontaktujte nás na pcentrum@mendelu.cz


Logo OPVV

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: