Volby do Akademického senátu 2019

22. 11. 2019 -

Předseda Akademického senátu prof. Jiří Skládanka vyhlásil volby do Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně na nové funkční období od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2023.

Akademický senát je vrcholným samosprávným zastupitelským orgánem univerzity a vyjadřuje se k činnosti vedení instituce. Skládá se z akademických pracovníků a studentů, kteří jsou voleni na tři roky.

Studenti a akademici mohou v návrhovém kole navrhnout své kandidáty, ze kterých budou následně zvoleni jeden zástupce studentů a jeden zástupce akademiků. Ti budou zastupovat Institut celoživotního vzdělávání v Akademickém senátu MENDELU. Jejich prostřednictvím můžete na plénu senátu MENDELU řešit své podněty. 

Přijďte k volebním urnám v obou kolech, která na ICV proběhnou následovně: 

  • Návrhové kolo: čtvrtek 28. 11. 2019 a pátek 29. 11. 2019; 10:00–13:00 hod.
  • Volební kolo: čtvrtek 12. 12. 2019 a pátek 13. 12. 2019; 10:00–13:00 hod.

Místo konání voleb: Učebna E03 (v pátek 29. 11. učebna E01), budova E, přízemí.

Podrobnější Informace o volbách najdete na https://senat.mendelu.cz/

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: