Dotazník Analýza poradenských potřeb

3. 10. 2019 -

Vážení studenti, dovolte, abychom vás za Poradenské a profesní centrum (dále PPC) požádali o vyplnění následujícího dotazníku.

PPC poskytuje různé typy poradenských služeb jak studentům, uchazečům o studium i zaměstnancům Mendelovy univerzity v Brně. Tento dotazník by měl posloužit k lepšímu zacílení poradenských služeb dle Vašich aktuálních potřeb. Dotazník Vám zabere max. 10 minut. Děkujeme Vám za ochotu a čas, který budete věnovat vyplnění dotazníku.

Dotazník naleznete zde

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: