Kreativní myšlení

24. 9. 2019 -

Dovednost být originální a nalézat vhodná řešení úkolů či problémů je nespornou výhodnou a dnes i v některých oblastech nezbytnou nutností. Přijďte si vyzkoušet, jak přistupovat k řešení úkolů nově, originálně a kreativně 30. 10. 2019

Kreativitu lze však podněcovat nejen u jednotlivce, ale i u skupiny, což má synergický efekt, který utužuje tým a zvyšuje jeho efektivitu při spolupráci.
Prakticky zaměřený workshop shrnuje informace o našich běžně využívaných způsobech myšlení a nabízí přehled o technikách a metodách, jak přistupovat k řešení úkolů nově, originálně a kreativně. Pozornost je věnována také nácviku vedení kreativních setkání.

Termín kurzu

30. 10. 2019, 14:00 - 18:00 hod.


Místo

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E16.


Lektor

Ing. Přemysl Doležal


Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: