Letní škola projektového řízení na MENDELU

24. 7. 2019 -

Ve dnech 8. 7. -12. 7. 2019 se uskutečnila Letní škola projektového řízení, která byla určena pro zaměstnance a studenty doktorského studia Mendelovy univerzity. Cílem této akce bylo připravit účastníky na zkoušku profesní kvalifikace „Manažer programů a komplexních projektů“ nebo na mezinárodní certifikaci dle IPMA.

 

Přípravný kurz o rozsahu 30 hodin proběhl ve 4 dnech pod odbornou garancí doc. Ing. Pavla Máchala, CSc. a Ing. Evy Hvizdové, Ph.D. (FRRMS MENDELU) a organizační záštitou Institutu celoživotního vzdělávání.

 Absolventi přípravného kurzu mohli dne 12. 7. 2019 vykonat autorizovanou zkoušku dle NSK a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci „Manažer programů a komplexních projektů“ nebo si mohli zvolit certifikaci dle IPMA a získat certifikát IPMA Level D s mezinárodní platností na dobu 5 let. V případě obou certifikací byly prověřeny nejen teoretické znalosti používaných nástrojů a technik projektového řízení, ale i schopnosti tyto nástroje prakticky použít. Úspěšní absolventi mají nyní znalosti v řízení projektů a mohou pracovat jako členové projektového týmu nebo jako koordinátoři projektů.

 Přípravného kurzu se zúčastnilo celkem 17 posluchačů, profesní kvalifikaci dle NSK získalo 13 osob, certifikací dle IPMA Level D úspěšně prošli 2 účastníci.

 Přípravný kurz byl pro všechny účastníky zdarma, náklady byly hrazeny z Institucionálního projektu Rozvoj celoživotního vzdělávání na MENDELU.

 

                                   

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: