Letní škola projektového řízení – příprava na certifikaci

13. 4. 2019 -

Cílem kurzu je připravit účastníky na zkoušku profesní kvalifikace „Manažer programů a komplexních projektů“, popř. na mezinárodní certifikaci IPMA Level D.  Absolventi přípravného kurzu mohou dne 12. 7. 2019 vykonat písemnou zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací, popřípadě písemnou zkoušku IPMA Level D.

Letní škola projektového řízení - příprava na certifikaci


Komu je kurz určen

Kurz je určen pro zaměstnance a doktorandy MENDELU.


Cíl kurzu

Cílem kurzu je připravit účastníky na zkoušku profesní kvalifikace „Manažer programů a komplexních projektů“, popř. na mezinárodní certifikaci IPMA Level D.  Absolventi přípravného kurzu mohou dne 12. 7. 2019 vykonat písemnou zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací, popřípadě písemnou zkoušku IPMA Level D. Přípravný kurz je možno absolvovat samostatně bez zkoušky.


Obsah kurzu

Témata:

 1. Atributy projektu , trojimperativ
 2. Cíl a přínos projektu
 3. Fáze životního cyklu projektu
 4. Okolí projektu
 5. Logická rámcová matice
 6. Řízení zainteresovaných stran
 7. Řízení zdrojů a jejich obstarávání
 8. Komunikační plán projektu
 9. Plán projektu
 10. Organizační struktury projektu
 11. SW podpora pro řízení projektů
 12. Rizika v projektech
 13. Finanční řízení projektu
 14. Návratnost investic do projektu
 15. EVM
 16. Harmonogram projektu
 17. Metoda kritické cesty
 18. Pojem rozsah projektu
 19. WBS
 20. Kontrola věcných výstupů projektu
 21. Kvalita
 22. Řízení změn

Lektoři kurzu

 • doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
 • Ing. Eva Hvizdová, Ph. D.

Ústav regionální a podnikové ekonomiky, FRRMS MENDELU


Termín konání

8. 7. – 12. 7. 2019

Přípravný kurz na certifikaci: 8. 7. – 11. 7. 2019, vždy 9-16 hod. (celkem 32 výukových hodin).

Písemná zkouška dle NSK, popř. dle IPMA level D: 12. 7. 2019 (čas bude upřesněn). Sběr přihlášek k Vámi vybrané zkoušce bude realizován před zahájením kurzu.


Cena

Účast na přípravném kurzu k certifikaci je BEZPLATNÁ. Účastníci kurzu obdrží Osvědčení o jeho absolvování.

Certifikace dle Národní soustavy kvalifikací: 2 900 Kč (vč. DPH). Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Manažer programů a komplexních projektů“ (63008-T).

Certifikace dle IPMA, st. D: cena dle platného ceníku – www.ipma.cz. Úspěšní absolventi obdrží certifikát IPMA Level D.


 Podmínky účasti

 • vyplnění a odeslání přihlášky

Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2019.

Kurz i závěrečná zkouška certifikace budou otevřeny po přihlášení min. počtu uchazečů.


Kontakt

organizační zajištění

Zdeňka Šobová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání, ICV MENDELU

tel. 54513 5218, e-mail: sobova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: