Jak nevyhořet

30. 3. 2019 -

V rámci tohoto kurzu získáte základní informace, doporučení a rady, jak je možné pracovat usilovně a nevyhořet, jak žít v hektickém světě a neunavit se.

Jak nevyhořet

Většina lidí má svoji práci velmi ráda. Potřebují však oporu v náročné práci a pomoc při hledání pozitivních aspektů své práce. Vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně náročné, dochází u některých z nich k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání. Vyčerpání postihuje právě lidi, kteří vstupují do zaměstnání s velkou mírou nadšení, jsou velmi motivovaní a očekávají, že jejich práce je smyslem jejich života.


Komu je kurz určen

Kurz je určen pro zaměstnance MENDELU. Účast na kurzu je BEZPLATNÁ.


Cíl kurzu

 V rámci tohoto kurzu získáte základní informace, doporučení a rady, jak je možné pracovat usilovně a nevyhořet, jak žít v hektickém světě a neunavit se.


Obsah kurzu

  • Představíme si komponenty vyhoření a jejich typické znaky, rizikové faktory pro vyhoření v pracovním i v mimopracovním prostředí.
  • Ukážeme si, jak pracovat se silou vlastních myšlenek, jak si uspořádat svůj myšlenkový svět, který ovlivňuje naše chování, nadšení a iniciativu.
  • Nabídneme několik strategií, jak překonat vnitřní napětí, jako budovat vlastní postoje, které dávají sílu každý den žít v úspěchu a harmonii.

Lektorka kurzu

PaedDr. Adriana Pavlikovská


Termín konání

 11. června 2019

 9 – 15 hod.


Cena

Účast na kurzu je zdarma. Kurz je financován z IP MENDELU 2019.


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky

Pozn. Kurz bude realizován při naplnění minimálmí kapacity.


Kontakt

organizační zajištění

Šárka Moravcová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání, ICV MENDELU

tel. 54513 5207, e-mail: odov.icv@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: