Přihlášky na Univerzitu třetího věku

8. 5. 2019 -

Zájemci o studium na Univezitě třetího věku na Mendelově univerzitě v Brně mohou od 1. dubna 2019 posílat přihlášky ke studiu v novém akademickém roce 2019/2020.

Přihlášky je možné podávat na základní nebo doplňující studium, a to elektronicky, nebo osobně v kanceláři Univerzity třetího věku.

Univerzita třetího věku nabízí základní studiumkteré zahrnuje přednášky na témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání. Teoreticky zaměřené přednášky jsou doplněny o terénní cvičení a exkurze. Základní studium je nabízeno v rozsahu tří let (6 semestrů), po jeho absolvování mohou posluchači pokračovat ve dvouletém studiu (4 semestry), které svým obsahem navazuje na studium tříleté.

Dále nabízí doplňující studium, které se hlouběji věnuje tématům obsaženým v základním studiu. Je nabízeno v šesti tematických studiích, vždy v délce jednoho roku (2 semestry). Konkrétně se jedná o: Zahrada a zdraví, Naše zahrádka, Člověk a společnost, Člověk a fauna, Člověk a životní prostředí a Člověk a svět.

V případě dotazů kontaktujte kancelář Univerzity třetího věku.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: