Leadership

9. 1. 2019 -

Leadership v praxi anebo člověk v turbulentním období změn.

 

Leadership


 

Komu je kurz určen

Všem, kteří se chtějí dozvědět více o Leadershipu v praxi. Součástí kurzu je práce s tzv. „kompasy“, technikami a nástroji, jak zjistit, kde jsem a kam směřuji ve své kariéře, popř. ve studiu.


Cíl kurzu

Leadership je pojem, o němž bylo napsáno neskutečné množství článků a publikací. Tento kurz poskytuje praktické poznatky z této oblasti, propojení s prací a s tím, co Vás baví. Kurz je založen na individuální a skupinové práci. Součástí kurzu jsou řešení interaktivních případů, kritické zhodnocení výsledků výzkumů, zamýšlení se nad vlastním fungováním v osobním, studijním a pracovním životě.


 Obsah kurzu

  • Co to je leadership, přístupy a pojmy.
  • Já a motivace osobní a pracovní, efektivita a čas, podnikavost, spokojenost ve škole a v práci. Design vlastního života.
  • Já a skupina/tým: práce v různorodých pracovních a studijních týmech, multikulturalita.
  • Úspěšnost v organizačním prostředí a leadership.

Informace o lektorovi

Valery Senichev - Ve svém profesním životě se věnoval vzdělávacím a rozvojovým projektům v soukromém, neziskovém a akademickém světě. Vystudoval psychologii a genderová studia, ekonomii a management. Je členem Fora European Diversity Management (FEDM) a jedním z autorů evropského vzdělávacího certifikačního programu ECQA Diversity Manager. Má zkušenosti s prací s cizinci a expaty v ČR. V současnosti se věnuje poradenství a tréninkové činnosti na volné noze a to v rámci platformy Educamp.cz. Rád se věnuje tématům jako motivace k práci, design kariéry a spokojenost v životě.


Rozsah kurzu 

Jednodenní, 4 hodiny


Termín kurzu

Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.


Cena

1 600 Kč 


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kurz bude realizován při dostatečném počtu přihlášených.


Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 210
magdalena.habova@mendelu.cz

 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: