Kurz teplotechniky a hydrotechniky

12. 9. 2018 -

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro studenty oboru TZP a TZEI. V případě volné kapacity se mohou účastnit i studenti jiných fakult.


Cíl kurzu

Absolventi kurzu získají základní teoretické znalosti z teplotechniky a hydrotechniky.


Obsah kurzu

1. blok

 • základní pojmy a veličiny v termomechanice
 • základní vratné změny
 • Carnotův cyklus (přímý, obrácený), práce cyklu
 • porovnávací cykly: zážehový, rovnotlaký, smíšený
 • kompresory a vývěvy: práce cyklu, objemová a mechanická činnost

2.blok

 • páry: vznik par, určení základních veličin stavů páry
 • chladící oběh, tepelná čerpadla
 • vlhký vzduch, změny stavu vlhkého vzduchu
 • sušení
 • sdílení tepla vedením, proděním, sáláním

3.blok

 • Eulerova rovnice hydrostatiky, aplikace zákona zachování hmoty a energie v mechanice tekutin
 • výtok tekutiny z nádrže, výtokové součinitele
 • dynamické účinky proudu tekutiny na stěnu
 • odpory proudění třením a místními vřazenými odpory
 • čerpadla a ventilátory
 • hydraulické mechanismy

Rozsah kurzu

12 vyučovacích hodin (3 čtyřhodinové bloky)


Termín kurzu

22. 11., 29. 11. a 6. 12. 2018

Místo konání: Q01.06


Lektor kurzu

Ing. Tomáš Koutný,  AF MENDELU


Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: