Vyrovnávací kurz anglického jazyka

14. 2. 2020 -

Chcete zvládnout zkoušku z anglického jazyka a nejste si jisti v kramflecích. Přihlašte se na kurz angličtiny!


Kurz je určen pro méně pokročilé studenty obecného anglického jazyka, kteří se chtějí zdokonalit v konverzaci i v gramatice.

Obsah

 1. Trpný rod
 2. - tvoření, použití v různých časech
 3. Časové věty
 4. - spojky v časových větách
 5. Podmínkové věty
 6. - skutečná, neskutečná podmínka, spojky
 7. Must, may - další použití; modální slovesa
 8. - opisy v minulém a budoucím čase - probability, certainty; had to, will have to; was/were able to; was/were allowed to
 9. Rozdíly "do", "make", číslovky, zlomky
 10. - matematické úkony, čtení a použití číslovek
 11. Frázová slovesa, předložky
 12. - get, look, carry, put, take, see, come, bring, turn (up, down, on, off)
 13. Předminulý čas prostý, předminulý čas průběhový
 14. - tvoření, užití
 15. Souslednost časová, přímá nepřímá řeč
 16. - časové posuny
 17. Vazby "have st done", "make sb do st", question tags, so do I
 18. - použití v různých časech
 19. SVOMPT a inverze
 20. - nepřímé otázky
 21. Zájmena, členy, předložková spojení
 22. - postavení zájmen, nulový člen, složené předložky

Termín

Pondělky 24. 2.–18. 5. 2020, 15:00–16:30 hod., (13 x 90 min.)


Místo

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E21


Lektorka

Mgr. Alena Habrová


Přihláška do kurzu

Vyrovnávací kurz anglického jazyka

                   (údaj pouze pro osvědčení o absolvování kurzu)

 
*Nezbytné údaje pro odeslání přihlášky.

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: