Kurz pro organizátory dalšího vzdělávání

23. 8. 2018 -

Kurz je určen pro zaměstnance MENDELU, kteří se při své práci zabývají organizací vzdělávacích aktivit. Kurz je ZDARMA, termín zahájení: 24. 10. 2018

Komu je kurz určen

Kurz je určen zaměstnancům Mendelovy univerzity v Brně, kteří se při své práci zabývají mimo jiné organizací vzdělávacích aktivit a mají zájem o získání základních a aktuálních teoretických i praktických poznatků a informací z oblasti pedagogických věd a celoživotního vzdělávání. 


Cíl kurzu

Cílem kurzu je zvýšit kompetence účastníků v oblasti projektování vzdělávacích aktivit. Absolvent kurzu bude vybaven základními znalostmi z oblasti pedagogických věd a zároveň získá přehled o aktuálních právních předpisech, které se týkají celoživotního vzdělávání, resp. dalšího profesního vzdělávání, zájmového a občanského vzdělávání. Absolvent bude umět definovat pojmy typické pro výše zmíněné oblasti, čehož bude moci s výhodou využít ve své další praxi. Získané znalosti bude moci aplikovat nejen při přípravě, ale také při evaluaci realizovaných vzdělávacích aktivit. Cílem kurzu je též informovat  účastníky o nových trendech a možnostech ve vzdělávání, které poskytují např. informační technologie.


 Obsah kurzu

  • Úvod do problematiky celoživotního vzdělávání – historie, terminologie, informační zdroje
  • Systémy profesního a zájmového vzdělávání v České republice včetně legislativní úpravy
  • Stručný a užitečný přehled základních pedagogických kategorií a pojmů
  • Aktuální trendy a praktické aspekty při organizaci vzdělávacích aktivit pro dospělé

Informace o lektorovi

Mgr. Petr Adamec, Ph.D., - odborný asistent na Oddělení sociálních věd Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, kde vyučuje předměty Základy pedagogiky, Celoživotní vzdělávání, Profesní etika apod. Má 10leté zkušenosti s organizací celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě. Je absolventem magisterského studia na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a doktorského studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Mimo jiné absolvoval kurzy Certifikovaný manažer vzdělávání dospělých a Profesionální lektor realizované Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR.


Rozsah kurzu

Délka kurzu je 12 hodin, které jsou rozloženy do 4 lekcí.


Termín kurzu

Blok č. 1              24. 10. 2018            8.30 – 11.30 hod

Blok č. 2              16. 11. 2018            8.30 - 11.30 hod

Blok č. 3              22. 11. 2018            8.30 - 11.30 hod

Blok č. 4              30. 11. 2018            8.30 - 11.30 hod


Cena kurzu

Kurz je zdarma. Náklady na realizaci kurzu jsou hrazeny z IP MENDELU 2018.


Podmínky účasti

  • Vyplnění přihlášky a její odeslání – viz přihlašovací formulář níže

Upozornění: kapacita kurzu je omezena.


Kontakt

organizační zajištění

Šárka Moravcová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Tel. +420 545 135 207, e-mail: sarka.moravcova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

 

Osobní údaje

  

Antispam

Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: