Kurzy v oblasti arboristiky a dendrologie

22. 8. 2018 -

Kurzy:Jehličnaté dřeviny, Hodnocení stavu dřevin v urbanizovaném prostředí a Postupy sanací a konzervací senescentních dřevin - na podzim 2018 a pro účastníky ZDARMA!

 


JEHLIČNATÉ DŘEVINY

Cíl kurzu

Kurz umožní získat základní znalosti o jehličnatých dřevinách, běžněji používaných při ozeleňování měst i zahrad. Teoretická výuka v první části kurzu bude doplněna praktickou exkurzí do Botanické zahrady a arboreta MENDELU, kde lze vidět i méně běžné druhy jehličnanů a jejich kultivary.

Komu je kurz určen

Kurz je určen milovníkům přírody, zájemcům o jehličnaté stromy a keře, a to především pro laiky a nadšence, může být vhodným doplněním a opakováním i pro pokročilejší znalce dřevin.

Obsah

1. Domácí jehličnany

2. Čeleď Pinaceae - borovicovité

3. Čeleď Cupressaceae – cypřišovité

4. Vzácnější druhy jehličnanů různých čeledí

5. Odborná exkurze do Botanické zahrady a arboreta MENDELU

Rozsah kurzu

 • jednodenní kurz, 8 hodin

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí posluchači kurzu obdrží Osvědčení o absolvování kurzu CŽV.

Odborný garant kurzu

Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. – přední odborník v oblasti dendrologie v ČR, vedoucí ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU. Odborný vedoucí - garant arboreta Křtiny a Řícmanice na ŠLP ML Křtiny. Garant oboru Arboristika na LDF MENDELU, vyučující různé předměty s dendrologickým zaměřením, soudní znalec se specializací dendrologie.

Termín kurzu

9. 11. 2018, od 8.30 hod. (KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA!)

Cena kurzu

Účast na kurzu je zdarma. Realizace kurzu je financována z Institucionálního projektu MENDELU pro rok 2018.


HODNOCENÍ STAVU DŘEVIN V URBANIZOVANÉM PROSTŘEDÍ


Cíl kurzu

Kurz je určen pro širší odbornou veřejnost, která se v rámci tohoto kurzu seznámí se základy hodnocení dřevin ve městech. 

Obsah kurzu

 • význam dřevin ve městě, benefity a rizika, která z přítomnosti dřevin plynou
 • problematika hodnocení dřevin, zásady měření dendrometrických parametrů, základy arboristického hodnocení (fyziologické stáří, vitalita, zdravotní stav, stabilita, perspektiva) a návrh vhodné technologie ošetření dle zjištěných skutečností
 • možnosti speciálního hodnocení dřevin v arboristice (biologická hodnota, provozní bezpečnost, mimoprodukční funkce dřevin, atd..)

Forma výuky

Výuka bude probíhat formou prezentací s praktickými příklady hodnocení dřevin ve městech. S ohledem na obsáhlost této problematiky nebude čas jít v rámci tohoto kurzu do detailu jednotlivých hodnocení a budou na tento kurz navazovat jednotlivé specializované kurzy, které v případě zájmu posluchačů umožní hlubší vhled do konkrétních problematik hodnocení. 

Rozsah kurzu

 • jednodenní kurz, 6 hodin

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí posluchači kurzu obdrží Osvědčení o absolvování kurzu CŽV.

Odborný garant kurzu

 Ing. Jiří Rozsypálek
Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
tel. +420 545 134 184, jiri.rozsypalek@mendelu.cz

Termín kurzu

20. 11. 2018, 9-16 hod., (KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA!)

Cena kurzu

Účast na kurzu je zdarma. Realizace kurzu je financována z Institucionálního projektu MENDELU pro rok 2018.


 

POSTUPY SANACÍ A KONZERVACÍ SENESCENTNÍCH DŘEVIN

Cíl kurzu

Tento kurz je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením a ošetřováním dřevin rostoucích mimo les.

Obsah kurzu

 • historie a současnost sanačních a konzervačních ošetření prováděných na dřevinách
 • základní skupiny defektů, poškození a chorob, nalézající se v hojné míře na dospělých až senescentních dřevinách
 • používané technologie konzervace a sanace dřevin od historie po současnost
 • na základě praktických příkladů zhodnocení jejich účinnosti, tedy přínosy i nedostatky každé z použitých metod
 • návaznost jednotlivých technologií na zásadní hodnocené parametry hodnocené u dřevin, jako je zdravotní stav, vitalita či biologická hodnota dřevin

Rozsah kurzu

 • jednodenní kurz, 6 hodin

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí posluchači kurzu obdrží Osvědčení o absolvování kurzu CŽV.

Odborný garant kurzu

 Ing. Jiří Rozsypálek
Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
tel. +420 545 134 184, jiri.rozsypalek@mendelu.cz

Termín kurzu

27. 11. 2018, 9-16 hod., (KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA!)

Cena kurzu

Účast na kurzu je zdarma. Realizace kurzu je financována z Institucionálního projektu MENDELU pro rok 2018.


Podmínky účasti

 • vyplnění a odeslání přihlášky (viz níže)

Upozornění: Kapacita kurzu je omezena.


Kontaktní údaje

Organizační zajištění

Kamil Nechuta
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 207
kamil.nechuta@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

 

Osobní údaje

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: