Praktikum controllingu pro malé a střední podniky

20. 7. 2018 -

Praktikum controllingu pro malé a střední podniky

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro management a zaměstnance ekonomických útvarů podnikatelských subjektů.


Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout jeho účastníkům praktické dovednosti v oblasti aplikace metod a nástrojů controllingu, jako součásti systému ekonomického řízení činností v malých a středních podnicích vzhledem k dosahování stanovených cílů podnikání.


Obsah kurzu

-          Využití finančních ukazatelů pro kontrolu podnikových nákladů a výnosů.

-          Vybrané metody kalkulací a jejich využitelnost při řešení rozhodovacích problémů v oblastech operativního řízení podniku.

-          Využití podnikového výkaznictví pro určení a rozbor odchylek v oblasti nákladů a tržeb.

-          Funkce a nástroje controllingu v jednotlivých fázích investiční činnosti a provozu, postinvestiční audit.

-          Aplikace nástrojů finančního controllingu v rozpočtovém systému podniku.


Informace o lektorovi

Lektor Ing. Jan Vavřina, Ph.D. aktuálně působí jako akademický pracovník na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde vyučuje podnikohospodářsky zaměřené předměty v bakalářském i magisterském stupni studia. V rámci předchozích pracovních angažmá působil v národních platebních agenturách na analyticko-kontrolních pozicích investičních projektů spolufinancovaných ze zdrojů předstrukturálních a strukturálních fondů EU.


Rozsah kurzu

2denní kurz -16 hodin


Termín konání

20. 10. 2018, od 8.30 hod. (sobota) - posl. E15, budova E (ICV)

26. 10. 2018, od 10 hod. (pátek) - posl. Q35. budova Q (PEF)


Cena kurzu

Účast na kurzu je ZDARMA. Realizace kurzu je financována z Institucionálního projektu MENDELU pro rok 2018.


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí účastníci kurzu obdrží Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Podmínky účasti

  • vyplnění a odeslání přihlášky

Kontakty

organizační zajištění

Šárka Moravcová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

e-mail: sarka.moravcova@mendelu.cz , tel. 00420 545 135 207


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: