Snižování spotřeb energií v rodinných domech a bytech

19. 7. 2018 -

Jaké jsou možnosti technického řešení snižování spotřeb energie, jaká je jeijich ekonomická návratnost a které dotace na úspory energie lze využít? Dozvíte se právě v tomto kurzu, který je naplánován na listopad 2018!

Snižování spotřeb energií v rodinných domech a bytech


Komu je kurz určen

Kurz je určen široké laické veřejnosti, především majitelům rodinných domů a bytů, nebo lidem, kteří teprve uvažují o stavbě, koupi nebo rekonstrukci vlastního bydlení.


Cíl kurzu

 Kurz seznámí posluchače s možnostmi technického řešení snižování spotřeb energie, ekonomickou návratností jednotlivých opatření a možnostmi čerpání dotací na úspory energie.


Obsah kurzu

 • Úspory energie a ekonomika
  • Příklad konkrétní studie
 • Výběr legislativy z oblasti úspor energií ve stavebnictví
  • Zákony a prováděcí vyhlášky
  • Normy a technické požadavky na výrobky
  • Energetický průkaz budovy, požadavky budovy na energii
 • Přehled technických řešení vedoucích k úsporám energií
  • Oblast konstrukčního řešení stavby
   • Tepelná izolace a akumulace
   • Tepelné mosty
   • Infiltrace a větrání
   • Okna a dveře
  • Oblast technického zařízení budov
   • Zemní plyn a elektrická energie
   • Energetické využití biomasy
   • Využití energie slunce (fototermické a fotovoltaické systémy)
 • Aktuální možnosti dotací
  • Nová zelená úsporám
  • Kotlíkové dotace
  • Další možnosti

Informace o lektorovi

Odborný garant kurzu a lektor Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. má dlouholetou praxi v oboru, je odborným garantem a vyučujícím předmětů Tepelná technika, Technické vybavení budov, Energetické využívání biomasy, a podobných. Spolupracuje s firmami v daném oboru a účastní se praktických výzkumů (např. energetické vlastnosti oken, měření energetických toků v budovách, využití obnovitelných zdrojů energie apod.).

 


Rozsah kurzu

8 hodin rozdělených do 2 odpoledních čtyřhodinových bloků


 Termín kurzu

Blok č. 1: čtvrtek 1. 11. 2018, 14-18 hod.

Blok č. 2: čtvrtek 8. 11. 2018, 14-18 hod.


 Cena kurzu

Účast na kurzu je ZDARMA. Realizace kurzu je financována z Institucionálního projektu MENDELU pro rok 2018.


 Podmínky účasti

Vyplnění a odeslání přihlášky (viz níže)


Kontaktní údaje

organizační zajištění

Šárka Moravcová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 207

sarka.moravcova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: