Kurzy v oblasti potravinářství

28. 6. 2018 -

Aktuálně nabízíme kurzy pořádané v rámci Institucionálního projektu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2018 a určené pro širokou veřejnost. Účast na 1.bězích těchto kurzů je pro posluchače ZDARMA.


Výroba sýrů pro začátečníky

 

Odborná garantka: Ing. Alena Saláková, Ph.D. (Ústav technologie potravin AF)

Rozsah kurzu: 2denní kurz (1. den 6 hodin, 2. den 4 hodiny) teoretické i praktické výuky

Termín kurzu: 19. a 20. 9. 2018

Obsah kurzu: Účastníci kurzu se seznámí s novými poznatky ve zpracování mléka na čerstvé sýry. Praktická část bude zaměřena na zpracování sýřeniny, na výrobu čerstvých sýrů v mlékařském poloprovozu a senzorické hodnocení sýrů.

  • mléko jako surovina pro výrobu čerstvých sýrů
  • stanovení syřitelnosti mléka
  • zpracování sýřeniny
  • solení sýrů
  • jakostní parametry čerstvých sýrů
  • praktická část bude zaměřena na výrobu čerstvých sýrů

Cílová skupina: Kurz je určen pro začátečníky a domácí experimentátory, kteří se o této komoditě a její výrobě chtějí dozvědět více.

Poznámka: Kurz je již obsazen. Přijímáme náhradníky - v tomto případě také prosíme o vyplnění přihlášky.


Vyrábíme zdravé těstoviny

 

Odborná garantka: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. (Ústav technologie potravin AF MENDELU)

Rozsah kurzu: 1denní kurz (8 hodin) teoretické i praktické výuky

Termín kurzu: 13. 9. 2018

Obsah kurzu: účastníci kurzu se seznámí s novými poznatky ze zpracování mouky na kvalitní těstoviny. V praktické části bude vyrobeno několik vzorků (sortiment vaječné, semolinové, s obsahem vlákniny i s přídavkem luštěninové mouky) těstovin a proveden pokus vařivosti těstovin s vyhodnocením.

Cílová skupina: Kurz je určen pro milovníky kvalitních těstovin, kteří se o této výrobě chtějí dozvědět více. Jak pro širokou veřejnost, tak pro odborníky z potravinářské praxe.

Poznámka: Kurz je již obsazen. Přijímáme náhradníky - v tomto případě také prosíme o vyplnění přihlášky.


Tajemný svět mikroorganismů

 

Odborná garantka: MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. (Ústav technologie potravin AF MENDELU)

Rozsah kurzu: 2denní kurz (4+4 hodiny) teoretické i praktické výuky

Termín kurzu: 11. a 18. 9. 2018 (14.00 – 18.00 hod.)

Obsah kurzu: účastníci kurzu se seznámí s mikroorganismy, které se vyskytují kolem nás v prostředí, ve vodě i na předmětech, které denně používáme. Provedeme mikrobiologický rozbor vody, jehož výsledky budou porovnány se závaznými legislativními parametry. Účastníci kurzu se seznámí jak s klasickými mikrobiologickými metodami, tak i metodami rychlými  - nemikrobiologickými, které se v praxi používají. K rozboru vody je možné donést si vodu vlastní (do čisté láhve nejméně 250 ml).

Cílová skupina: Kurz je určen jak pro širokou veřejnost, tak pro odborníky z potravinářské praxe.

Poznámka: Kurz je již obsazen. Přijímáme náhradníky - v tomto případě také prosíme o vyplnění přihlášky.


 Není vejce jako vejce

 

Odborná garantka: doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (Ústav technologie potravin AF MENDELU)

Rozsah kurzu: 1denní kurz teoretické i praktické výuky (6 hodin)

Termín kurzu: 14. 9. 2018

Obsah kurzu: Vejce jako základní surovina s širokým uplatněním v gastronomii. Seznámíme se i netradičními druhy vajec (např. křepelčími), s nutriční hodnotou vajec a s mýty o vejcích, nahlédneme pod povrch skořápky do nitra vejce při prosvícení, naučíme se vyznat a „číst“ vejce (značení vajec), naučíme se ohodnotit kvalitu vajec včetně rozeznávání vad, naučíme se využít funkční vlastnosti vajec – šlehatelnost pro tvorbu pěn (bílkové pěny), emulgační schopnosti pro tvorbu emulze (výroba majonézy) a schopnosti tvořit pevný gel pro výrobu populárních potravin pro zdravý životní styl a na závěr procestujeme světové speciality z vajec (balut, stoletá vejce).

Cílová skupina: Kurz je určen pro širokou veřejnost.


Kontakty

organizační zajištění, informace

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz


Podmínky účasti: vyplnění přihlášky.

Upozornění: každý kurz má omezenou kapacitu. Účastníci kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o účasti.

 

Přihlášovací formulář

Osobní údaje

  

Antispam

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: