Úvod do online marketingu - NOVINKA

11. 12. 2017 -

Nový kurz pro všechny zájemce o problematiku online marketingu. Účast ZDARMA, termín kurzu od 19. března 2018!

Úvod do online marketingu


Cíl kurzu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou online marketingu, představit základní principy a získat přehled o nástrojích, které jsou využívány v této oblasti. V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s pravidly a postupy optimalizace webu pro vyhledávače (SEO). Seznámí se kde a jak získat a využívat informace o návštěvnosti webu. Samostatnou součástí kurzu bude dále výuka jednotlivých PPC reklamních nástrojů - Google Adwords, Seznam Sklik. V rámci kurzu budou dále seznámeni s problematikou tvorby obsahu a jeho využitím pro marketingové účely.


Komu je kurz určen
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se chtějí seznámit s problematikou online marketingu. Zejména je vhodný pro nováčky v oblasti online marketingu (např. provozovatelé internetových stránek, podnikatelé a manažeři), kteří by rádi získali nové poznatky v této oblasti.

Pozn.: Požadovaná je běžná uživatelská znalost PC a schopnost rychle se orientovat v uživatelském prostředí PC. Potenciální uchazeč ovládá základní dovednosti při práci s PC (stahování a ukládání souborů do PC, vytváření složek, přejmenování názvu souborů, aj.).


Obsah kurzu
Úvod do online marketingu

 • Marketingový mix, komunikační mix.
 • Problematika segmentace, persony.
 • Klasický marketing vs online marketing.
 • Framework S-T-D-C, a další.

SEO – optimalizace stránek pro vyhledávače

 • On-page a off-page SEO.
 • Úvod do informační architektury stránek.
 • Indexace do vyhledávačů.
 • Google Search Console.

PPC marketing

 • Proces PPC.
 • Analýza klíčových slov.
 • Google AdWords, Seznam Sklik.

Obsahový marketing

 • Content vs inbound marketing
 • Obsahový marketing v kontextu formy.
 • Obsah na sociálních sítích.
 • Praktické tipy pro copywriting.

Forma výuky
teoretické přednášky doplněné o  praktické procvičení na PC


Lektorský tým

 • doc. Ing Jana Turčínková, Ph.D.
 • Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.
 • Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
 • Ing. Martin Souček, Ph.D.

Rozsah kurzu
celkem 18 hodin rozdělených do 6 odpoledních tříhodinových bloků


Termín kurzu
19. března - 30. dubna 2018; vždy pondělí od 16 - 19 hodin


Místo konání
Provozně ekonomická fakulta MENDELU, budova Q, Zemědělská 1, Brno


Cena kurzu
ZDARMA; kurz je financován z prostředků IP MENDELU pro rok 2018    


Výstup kurzu
Osvědčení o absolvování kurzu


Podmínky účasti

 • vyplnění a odeslání závazné přihlášky

 
Uzávěrka přihlášek:  9. 3. 2018

UPOZORNĚNÍ: maximální kapacita kurzu byla naplněna!


Kontakty
Organizační zajištění
Šárka Moravcová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 207
sarka.moravcova@mendelu.cz

Odborný garant kurzu
Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
+420 545 132 332
stanislav.mokry@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: