Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Základy včelaření

19. 12. 2017 -

Nový kurz v nabídce pro všechny zájemce o včelařství. Účast je ZDARMA, plánovaný termín v květnu 2018!

Základy včelaření


Cíl kurzu
V kurzu získáte základní informace nezbytné pro zvládnutí chovu včel. 


Komu je kurz určen
Kurz je určen pro všechny zájemce o tuto problematiku a zejména pro potenciální včelaře začátečníky.


Obsah kurzu

  • Právní normy týkající se včelaření
  • Včela medonosná (biologie)
  • Základní včelařské nářadí
  • Biotechnologie včelaření
  • Včelí produkty
  • Nemoci včel

Odborný garant/lektor
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU) se zabývá vědeckou činností v oblasti biologie a ekofyziologie dřevin. Jeho hlavním koníčkem je včelařství. Chovu včel se věnuje v rodinné včelnici obhospodařující přes 100 včelstev. Díky dlouhodobé rodinné tradici v oblasti chovu včel, tak mohl získat cenné zkušenosti, které Vám rád na kurzu zprostředkuje. 


Rozsah kurzu
celkem 10 hodin rozdělených do 3 odpoledních bloků; teoretická část (8 hodin) a praktická část související s ukázkou chovu včel na stanovišti v městské části Obřany.


Termín kurzu
Blok č. 1: 21. 5. 2018, 15 - 19 hod.

Blok č. 2: 23. 5. 2018, 15 - 19 hod.

Blok č. 3: 28. 5. 2018, 15 - 17 hod. (exkurze)


Cena kurzu
ZDARMA; kurz je financován z prostředků IP MENDELU pro rok 2018    


Podmínky účasti

  • vyplnění a odeslání závazné přihlášky


Upozornění: max.kapacita kurzu na květnový termín je již naplněna.


Kontakty
Organizační zajištění


Šárka Moravcová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 207
sarka.moravcova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

  

Antispam