16 stylů komunikace

2. 2. 2020 -

Víte, proč si s někým hned padnete do oka a s jiným člověkem nemůžete najít společnou řeč? K jakému komunikačnímu stylu nás předurčuje naše osobnost? Přijďte to zjistit 26. 3. 2020!


Máte pocit, že někteří lidé jsou opravdu z jiné planety? Je pro vás v komunikaci důležitá racionalita a nerozumíte tomu, proč na vás jiní "chodí" s pocity a emocemi? Jste nadšený a nehynoucí optimista a nechápete, jak mohou druzí lidé žít ve svém skeptickém životem poučeném pesimismu?

Tyto otázky týkající se mezilidské komunikace vyplývají z našich různých povah a odlišných charakterových rysů. Odpovědi na ně pomáhá hledat typologie MBTI, která je několik desetiletí široce používaná napříč kontinenty: odhaduje se, že jen v USA ročně testováním projde až 2 miliony lidí, z toho 40% ze světa obchodu.

Kurz nabídne seznámení s typologií MBTI, s jejími čtyřmi základními dimenzemi a z nich vyplývajícími 16 typy osobnosti. Účastníci zjistí, jaký osobnostní typ představují spolu s jeho silnými stránkami a rezervami, a získají informace o možných příčinách konfliktů s ostatními typy. Naučí se také odhadovat osobnostní typy druhých a předcházet tak možným zdrojům komunikačních neshod a nedorozumění.


Termín

26. 3. 2020, 14:00–17:00 hod. (3 vyučovací hod.)


Místo

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E21


Lektor

PhDr. Zdeňka Hort Vykoukalová, PhD.


Přihláška do kurzu

16 stylů komunikace, 26. 3. 2020

                    (údaj pouze pro osvědčení o absolvování kurzu)

 
*Nezbytné údaje pro odeslání přihlášky.

  

Antispam


Zaujal Vás tento kurz a nejste student, doktorand ani zaměstnanec MENDELU, nemáte e-mail @mendelu?

Kontaktujte nás na pcentrum@mendelu.cz


Logo OPVV

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: