Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Jak pomoci studentům se specifickými poruchami učení při osvojování cizího jazyka?

7. 1. 2018 -

PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO VYUČUJÍCÍ CIZÍHO JAZYKA I PRO STUDENTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Jedním z nejzávažnějších problémů člověka s dyslexií bez ohledu na věk je osvojení cizího jazyka. Stane se jeho noční můrou nejen během studia, pronásleduje ho v zaměstnání, kdy se potřebuje dorozumět, studovat nebo i v zahraničí pracovat.

Obsah

Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie a dysortografie), jejich průvodní projevy (deficit vývoje poznávacích procesů, tj. fonematický sluch, zraková percepce, řeč a další) a jejich vliv na osvojování cizího jazyka. Příčiny obtíží a možnosti podpory v oblasti komunikace, rozvíjení slovní zásoby, čtení, písemného projevu, osvojování gramatiky. Psychické zvláštnosti jedinců se SPU. Náměty pro práci se studenty se SPU v běžné hodině. Hodnocení a klasifikace. Pomůcky pro výuku cizích jazyků.


Termín kurzu

22. 3. 2018 od 13:00 - 18:00


Místo

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E01.

Lektor

doc. PaeDr. Olga Zelinková CSc.

Docentka pedagogických věd. Zabývá se diagnostikou a poradenstvím v oblasti specifických poruch učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti. Je prezidentkou České společnosti "Dyslexie".


Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.

 

 

Logo OPVV