Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Výběrová řízení Erasmus+

4. 9. 2018 -

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty a stáže Erasmus+ (2018/19).

Oddělení mezinárodních vztahů  a internacionalizace MENDELU (OMVI MENDELU) vyhlašuje:

  • 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty na akademický rok 2018/2019  (realizace od 10. února 2019 do 1. září 2019),
  • 2. kolo výběrového řízení na praktické stáže na akademický rok 2018/2019 (realizace od 15. listopadu 2018 do 15. září 2019) v programu Erasmus+. U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme dobu 3 měsíců.

 

Dále OMVI MENDELU vyhlašuje výběrové řízení na Kreditovou mobilitu. V rámci Kreditové mobility je možné vyjet do těchto zemí:

  •   Ruská federace, Albánie, Bosna a Hercegovina, Ázerbajdžán, Izrael a Jordánsko.

 

Přihlásit se můžete od 3. září do 28. září 2018. Písemný jazykový test  proběhne v týdnu od 8.-12. října 2018. Výsledky VŘ budou vyhlášeny 22. října 2018.

 

Připomínáme, že povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže a motivační dopis. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout na http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

Více informací najdete na :  http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

                                             http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Lenku Danielovou, Ph.D. (e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz)