Surikata

Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže

3. 1. 2018 -

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyty a praktické stáže.

Oddělení mezinárodních vztahů  a internacionalizace MENDELU vyhlašuje:

  • 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty  na akademický rok 2018/2019  (realizace od 1. června 2018 do 30. září 2019),
  • 3. kolo výběrového řízení na  praktické stáže na akademický rok 2017/2018 (realizace od 17.března 2018 do 15. září 2018) v programu Erasmus+. U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme celou dobu realizace stáže, na rozdíl od běžně financovaných 2 měsíčních stáží.   

Přihlásit se můžete od 3. ledna do 5. února 2018. V termínu 12. - 16. února 2018 pořádáme týdenní intenzívní přípravný kurz na písemný test  z angličtiny, na který se můžete přihlásit  a informovat na int.rec@mendelu.cz.

Písemný jazykový test  proběhne v týdnu od 19. - 23. února 2018, výsledky VŘ budou vyhlášeny 16. března 2018.

 

Připomínáme, že povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže a motivační dopis, v němž je nově nutné uvést i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout na http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

Více informací najdete na :  http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

                                             http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Lenku Danielovou, Ph.D. (e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz)