Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Základy chování a komunikace psů - NOVINKA

18. 7. 2018 -

 NOVINKA

V tomto kurzu získáte přehled o jednotlivých druzích vrozeného chování psů, jak psi komunikují mezi sebou, jak komunikují s člověkem.

Základy chování a komunikace psů

 

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem chovatelům i potencionálním chovatelům psů, kteří chtějí získat nejnovější poznatky o chování a komunikaci psů.


Cíl kurzu

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí o sociálním chování a komunikaci psů nezbytných pro účinnou výchovu a výcvik psů a pro předcházení možným poruchám chování psů.


Obsah kurzu

 • Předci psa
 • Domestikace a plemena psů
 • Smyslové vnímání psů (čich, zrak, sluch, chuť, hmat)
 • Vizuální, pachová a hlasová komunikace psů
 • Emoce psů
 • Vrozené a naučené chování psů a jejich vzájemné vztahy
 • Společné a odlišné v interakcích pes-pes a pes-člověk
 • Smečkové a teritoriální chování a socializace psů
 • Lovecké, potravní a komfortní chování psů
 • Pohlavní a mateřské chování psů
 • Hry a učení psů
 • Vývojové změny a adaptace štěňat
 • Interakce mezi psy na procházkách po veřejných prostranstvích (očichávání, značení, hra, hrozba a kousnutí)

Informace o lektorech

Odborný garant kurzu a lektor doc. Ing. Petr Řezáč, CSc. má dlouholetou praxi v oblasti chování a komunikace psů a je garantem několika předmětů zaměřených na chov psů na Mendelově univerzitě v Brně. Aktivně se účastní na řešení řady výzkumných grantů o chování psů a dosažené výsledky pravidelně publikuje v předních světových vědeckých časopisech. Jeho práce měly ohlas ve světových mediích jako je např. National Geographic, Discovery, BBC, ABC, World Dog a řady dalších. Dále se na výuce jako lektor bude podílet Ing. Eva Koru, která rovněž pravidelně publikuje v předních světových vědeckých časopisech práce o chování psů.


Rozsah kurzu

3 dny -  teoretická výuka (celkově 18 hodin)

1 den - praktická část (celkově 6 hodin) se bude věnovat vizuální, pachové a hlasové komunikaci mezi psy při jejich vzájemných setkáních na veřejných prostranstvích a bude doplněna o některé teoretické informace o interakcích mezi psy na procházkách se svými majiteli

Kurz je rozdělen na 2 bloky (pátek a sobota).


Termín kurzu

2.11.2018 14-20

3.11.2018 8-14

9.11.2018 14-20

10.11.2018 8-14 (praktická část)

 


Cena kurzu

3 800 Kč vč. DPH


 Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku
 • naplnění minimální kapacity kurzu

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
magdalena.habova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář 

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam