PODPŮRNÝ KURZ ANGLIČTINY pro studenty s poruchami učení

1. 9. 2018 -

Jedná se o doplňkový kurz k výuce pro zvýšení úspěšnosti u závěrečné zkoušky. Nejedná se o kompenzaci nedostatečných znalostí z nižších stupňů studia. Začínáme 26. 2. 2019 od 16.30 hod.

Na co se mám připravit?

Na rozvoj jazykových dovedností včetně práce s poslechem a trénink gramatiky. Přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, trpný rod, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas, způsobová slovesa, budoucí čas, podmínkové věty.

Maximálně 6 studentů ve skupině

 


Termín 

Služba je zdarma 1x týdně 60 minut

ÚTERÝ OD 26. 2. 2019 V ČASE 16:30 - 17:30 hod.


Místo

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E16.


Lektor

 


Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: