Surikata

PODPŮRNÝ KURZ ANGLIČTINY pro studenty s poruchami učení

21. 9. 2017 -

Jedná se o doplňkový kurz k výuce pro zvýšení úspěšnosti u závěrečné zkoušky. Nejedná se o kompenzaci nedostatečných znalostí z nižších stupňů studia.

 

Služba je zdarma 1X TÝDNĚ 90 MINUT.

Maximálně 6 studentů ve skupince.

 

STŘEDA 8. 11. / 15. 11. / 22. 11. /  6. 12. / 13. 12.

ČTVRTEK 30. 11.

MÁM ZÁJEM!

  1. Přihlásím se Mgr. Blance Piorecké na email blanka.piorecka [at] mendelu.cz.
  2. Obdržím potvrzení o čerpání služby a další potřebné informace.

Na co se mám připravit?

Na rozvoj jazykových dovedností včetně práce s poslechem a trénink gramatiky. Přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, trpný rod, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas, způsobová slovesa, budoucí čas, podmínkové věty.