PODPŮRNÝ KURZ ANGLIČTINY pro studenty s poruchami učení

1. 9. 2018 -

Jedná se o doplňkový kurz k výuce pro zvýšení úspěšnosti u závěrečné zkoušky. Nejedná se o kompenzaci nedostatečných znalostí z nižších stupňů studia.

Na co se mám připravit?

Na rozvoj jazykových dovedností včetně práce s poslechem a trénink gramatiky. Přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, trpný rod, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas, způsobová slovesa, budoucí čas, podmínkové věty.

Maximálně 6 studentů ve skupině

 


Termín 

Služba je zdarma 1x týdně 60 minut

ČTVRTEK OD 4. 10. V ČASE 16:30 - 17:30 hod.


Místo

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E03.


Lektor

 


Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.

 

 

 

Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: