Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

PODPŮRNÝ KURZ ANGLIČTINY pro studenty s poruchami učení

13. 9. 2018 -

Jedná se o doplňkový kurz k výuce pro zvýšení úspěšnosti u závěrečné zkoušky. Nejedná se o kompenzaci nedostatečných znalostí z nižších stupňů studia.

Na co se mám připravit?

Na rozvoj jazykových dovedností včetně práce s poslechem a trénink gramatiky. Přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, trpný rod, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas, způsobová slovesa, budoucí čas, podmínkové věty.

Maximálně 6 studentů ve skupině

 


Termín 

Služba je zdarma 1x týdně 60 minut

ČTVRTEK OD 4. 10. V ČASE 16:30 - 17:30 hod.


Místo

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E03.


Lektor

 


Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.