REDAKČNÍ SLUŽBA - korektury závěrečných a jiných školních prací

26. 9. 2017 -

Služba je určena pro studenty se specifickými poruchami učení, sluchovým a zrakovým postižením a s postižením horních končetin, kteří mají aktivní studium na MENDELU. Služba je poskytována zdarma po celý rok.

MÁM ZÁJEM!

  1. Pošlu svou práci  v editovatelném souboru  Mgr. Blance Piorecké na email blanka.piorecka [at] mendelu.cz s požadavkem na typ korektury.
  2. Obdržím potvrzení o čerpání služby a termín dodání opravené práce.
  3. Pokud bude potřeba, budu konzultovat s korektorkou osobně.
 
Korektura běžně proběhne maximálně do dvou týdnů od převzetí zakázky. Nemůžeme ve všech případech zaručit dřívější plnění. Služba je kapacitně omezená, proto její čerpání neodkládejte.

Typy korektur:

  • Korektura pravopisná

Jedná se o korekturu překlepů, korekturu pravopisných chyb, korekturu členění textu na kapitoly a odstavce.
  • Korektura stylistická

Jedná se o pravopisnou korekturu, sjednocení stylu, úpravu logické struktury textu (např. plynulost stavby vět, popis tabulek, aj.), správný výběr slov, bohatost slovní zásoby, délka vět i celkové vyznění textu.
 
Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: