Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Týmová práce: poznejte svou roli v týmu

1. 9. 2017 -

Formujete tým či v něm pracujete a chcete více porozumět jeho dynamice? Zjistit, jakou roli v něm zastáváte a jaké další role jsou v něm potřeba?

Proč si některé typy /rozuměj role tzv. „nesednou“? A jaké jsou naopak silné stránky jednotlivých týmových zástupců? Jak můžete jednotlivé členy motivovat na základě znalosti jejich týmové role? 

Cíl kurzu

Tento kurz si klade za cíl objasnit pravidla a zákonitosti týmové práce. Na základě nejrůznějších skupinových situací si účastníci sami na sobě zažijí a zreflektují, jaká je jejich role v týmu, zamyslí se nad tím, čím mohou týmu přispět a v čem může být užitečný pro ně. Pomocí Belbinova testu identifikují vlastní týmovou roli. Zaměříme se na to, jak komunikovat s různými typy, jak předcházet možným nedorozuměním a co si počít s individualisty v týmu.


Termín kurzu

30. 11. 2017, od 13.00 do 18.00 hod.


Místo

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E16.


Lektor

PhDr. Zdeňka Vykoukalová, Ph.D.


Přihlašování

 

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.