Surikata

Druhé kolo výběrového řízení Erasmus+

11. 9. 2017 -

Příležitost pro studenty, kteří by rádi v zahraničí získali nové studijní zkušenosti i přátele. Přihlášky je možné zasílat do 6. 10. 2017.

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI MENDELU) vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018. Přihlásit se můžete do 6. října 2017.

V termínu 2.-6. října 2017  se koná intenzivní přípravný kurz z angličtiny, v případě Vašeho zájmu se informujte na int.rec@mendelu.cz 

Písemný jazykový test  proběhne 9.-13. října 2017, výsledky budou vyhlášeny 18. října 2017.

 

Povinnou přílohou přihlášky do výběrového řízení na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže a motivační dopis, ve kterém je nově nutné uvést i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout na http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

Pokud byste chtěli vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus+, neváhejte kontaktovat Ing. Lenku Danielovou, Ph.D. (e-mail lenka.danielova@mendelu.cz )