Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Ohlédnutí za akademickým rokem 2016/2017

15. 6. 2017 -

V Brně se studia v základním tříletém cyklu zúčastnilo přes 240 posluchačů a dalších více než 280 posluchačů absolvovalo některý z našich jednoletých programů (Člověk, zvíře a životní prostředí, Zahrada a zdraví, Člověk a společnost a Naše zahrádka). Rovněž jsme více než 160 posluchačům dali příležitost aktivně trávit svůj volný čas v řadě semestrálních kurzů, které jsou zaměřeny na výuku cizích jazyků, výtvarné techniky či pohybové aktivity.

Vedle této stálé nabídky vzdělávacích aktivit jsme uskutečnili řadu mimořádných akcí, jejichž přehled a fotodokumentaci Vám také přinášíme:

  • Den seniorů na U3V MENDELU (27. 10. 2016), v rámci něhož realizoval ředitel Mendelova muzea v Brně Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. přednášku na téma Život a dílo Gregora Johanna Mendela a následovaly výtvarné a pohybové workshopy. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.
  • Cyklus přednášek Krásy filozofie vedený prof. PhDr. Janem Zouharem, CSc. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
  • Cyklus přednášek realizovaný ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně, jehož součástí byly přednášky vedené na témata Vývoj železářství v Moravském Krasu a areál NKP Stará huť u Adamova, Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce jako předchůdce Technického muzea v Brně, Vývoj kalendáře a měření času, Kulturní památky ve správě Technického muzea v Brně. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.
  • Mimořádný kurz Česká historická zahrada pod vedením Ing. Zory Kulhánkové, Ph.D. v rámci něhož byly realizovány jak odborné přednášky, tak terénní cvičení do architektonicky zajímavých zahrad v Buchlovicích, Holešově, Miloticích, Slavkově u Brna, Litomyšli, nebo Kuksu. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.
  • Terénní cvičení ve Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny realizované ve spolupráci s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.
  • Terénní cvičení do Zámeckého parku a zámecké zahrady v Lednici, Rybničního zámečku a Bylinkové zahrady Tiree Chmelar ve Valticích. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.
  • Cestovatelská přednáška posluchačky naší Univerzity třetího věku paní Jaroslavy Šrejmové o vybraných zemích Jižní Ameriky.
  • Fotografická soutěž U3V nemá vrásky, fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

 

Velmi zajímavý program v podobě přednášek, exkurzí a dalších aktivit organizoval také Klub naší Univerzity třetího věku, přehled akcí si můžete prohlédnout ZDE.

 

Na našich pobočkách v Bruntále, Kyjově, Lednici a Rožnově pod Radhoštěm se studia zúčastnilo přes 260 posluchačů. Vedle těchto zmíněných poboček jsme otevřeli další pobočku, a sice ve Vyškově na Moravě. Tato nová pobočka zahájí svou činnost v příštím akademickém roce (od října 2017), již nyní je ovšem kapacita posluchačů naplněna.