Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Svět práce aneb koncept osobní personalistiky

16. 5. 2017 -

Seminář je zacílen na schopnost uvědomování a trvalé vytváření rovnováhy v rovině osobního​ a pracovního života. Zvýšenou pozornost věnuje naplňování souladu potřeb jednotlivce a možnosti jeho okolí. Prakticky provádí oblastí personálních záležitostí se zvýrazněním prorůstových příležitostí, na druhé straně však upozorňuje na možná rizika a existující hrozby.

Cíle semináře

Seminář je určen všem, kteří se chtějí dozvědět:

  • Jak vytvářet soulad osobních potřeb a výzev okolí?
  • Jak se pracovně adekvátně realizovat a růst?
  • Jak dbát prevence a co nejlépe se ochránit?

Struktura semináře

  • Vize - motivace - osobní cíle.
  • Ochrana pracovních rizik a jistot.
  • Perspektivy a příležitosti na trhu práce.
  • Zvládání náročných a obtížných pracovně personálních situací.

Termín:

7. 6. 2017, 13:00 - 17:00 hod.


Místo

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E23.


Lektor

Ing. Radoslav Režňák, MBA


Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.