Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Finanční spektrum aneb finance pod kontrolou

16. 5. 2017 -

Seminář je určen zájemcům o oblast finanční gramotnosti. Prioritu zde mají finance osobního charakteru, včetně efektivního hospodaření s nimi. Modelové případy mohou podporovat racionálnější rozhodování již v blízké budoucnosti a v konkrétních situačních případech. Části​ Firemních a Makro financí jsou oblastmi rozšiřujícími a informativními.

Cíle semináře

Seminář je určen všem, kteří se chtějí dozvědět:

  • Jak více akumulovat osobní bohatství?
  • Jak účinněji spravovat svá aktiva?
  • Jak lépe prosperovat?

Struktura semináře

1. Mikrofinance - peněžní má dáti dal.

  •    Domácí rozpočtování a plánování.
  •    Finanční úskalí a nástrahy​.
  •    Osobní zajišťování a zabezpečování.

2. Firemní finance - od aktivit k aktivům firmy.

3. Makrofinance - cestou od HDP k HDD a prosperitě společnosti.


Termín:

24. 5. 2017, 13:00 - 17:00 hod.

Místo:

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E23.

Lektor:

Ing. Radoslav Režňák, MBA.

Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.