Surikata

Komplexní studium - praktická arboristika

23. 1. 2017 -

 

 

 

Nové roční studium arboristiky pro zájemce z řad praktických arboristů od září 2017.

Komplexní studium - praktická arboristika


 

Pro koho je studium určeno

Roční komplexní arboristické studium je doporučeno praktickým arboristům, kteří mají zájem o širší (komplexnější) vzdělání v oboru. Pro přihlášení do kurzu nejsou vyžadovány zvláštní požadavky.


Obsah kurzu

V teoretické části studium vychází převážně z nabídky konkrétních krátkodobých kurzů jako jsou Řez, Výsadba, Kácení, Hodnocení stavu stromů a mnohé další. Studium obsahuje i praktickou (terénní) část.

 


Rozsah kurzu

150 vyučovacích hodin, roční kurz je rozdělen na 2 semestry.


Výstup kurzu

Závěrem studia bude teoretický i praktický výstup prezentovaný před zkušební komisí. Výstupem je Osvědčení o absolvování studia.


Termín kurzu

Kurz bude realizován v dvoudenních blocích zpravidla 1 x měsíčně ve čtvrtky a pátky.

Uzávěrka přihlášek je 30. 8. 2017. Studium bude otevřeno při přihlášení alespoň 10 účastníků.

I. SEMESTR   II. SEMESTR (1. pololetí 2018)
1. blok 14.9.2017 5. blok bude upřesněno
  15.9.2017    
       
2. blok 12.10.2017 6. blok bude upřesněno
  13.10.2017    
       
3. blok 23.11.2017 7. blok bude upřesněno
  24.11.2017    
       
4.blok 7.12.2017 8. blok bude upřesněno
  8.12.2017    
       
    9. blok bude upřesněno
       
       
    10. blok červen 2018
    Závěrečný výstup bude upřesněno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cena kurzu

20 500,- Kč (kurz je osvobozen od DPH)


Kontakty

 

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
  kolarik@safetrees.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
  +420 545 135 216
  kamil.nechuta@mendelu.cz

 


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

TIP: V případě zájmu o více arboristických kurzů, uveďte jejich názvy do Poznámky (Vyhnete se tak duplicitnímu vyplňování přihlášek).

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam