Komplexní studium - praktická arboristika

23. 1. 2017 -

 

 

 

 

Komplexní studium - praktická arboristika


 

Pro koho je studium určeno

Roční komplexní arboristické studium je doporučeno praktickým arboristům, kteří mají zájem o širší (komplexnější) vzdělání v oboru. Pro přihlášení do kurzu nejsou vyžadovány zvláštní požadavky.


Obsah kurzu

V teoretické části studium vychází převážně z nabídky konkrétních krátkodobých kurzů jako jsou Řez, Výsadba, Kácení, Hodnocení stavu stromů a mnohé další. Studium obsahuje i praktickou (terénní) část.

 


Rozsah kurzu

150 vyučovacích hodin, roční kurz je rozdělen na 2 semestry.


Výstup kurzu

Závěrem studia bude teoretický i praktický výstup prezentovaný před zkušební komisí. Výstupem je Osvědčení o absolvování studia.


Termín kurzu

kurz není momentálně v nabídce


Cena kurzu

20 500,- Kč (kurz je osvobozen od DPH)


Kontakty

 

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
  kolarik@safetrees.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
  +420 545 135 216
  kamil.nechuta@mendelu.cz

 


 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: