Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Strategie vyjednávání a umění dohodnout se v prostředí konfliktu

20. 12. 2016 -

Ucelený systém vzdělávání a tréninku k zvládnutí základní role manažera ve vyjednávacím procesu rozšířením portfolia komunikačních dovedností s využitím prvků mediačních technik.

 
 

Strategie vyjednávání a umění dohodnout se v prostředí konfliktu

Systém se skládá z přednášky, 6 workshopů a kurzu. Není nutné absolvovat vše, je možné se účastnit výběrově jen některé akce, záleží na zájmu a časových možnostech zájemců.


Přednáška - 1. 3. 2017 od 14 do 16 hod., E21

 • představení výuky a tréninku efektivního zplůsobu řešení konfliktů,
 • seznámení se zásadními přístupy ke zvládání krizových situací,
 • vyložení prioritních aspektů dovedností procesů vyjednávání,
 • rámcové seznámení s mediací a mediačními technikami,
 • přínosy pro osobní profesionální vývoj a rozvoj sociální integrity.

Workshop 01: Krize a krizová komunikace - 8. 3. 2017 od 14 do 18 hod., E21

 • Typologie sociálně informačního systému a informační bariéry
 • Komunikace - základní techniky a fáze krizového procesu
 • Reakce a přizpůsobení komunikace situačním proměnným

Workshop 02: Neverbální komunikace - 15. 3. 2017 od 14 do 18 hod., E21

 • Řeč mého těla
 • Umění číst druhé
 • Tajemství úspěšných

Workshop 03: Konflikty a jejich řešení - 22. 3. 2017 od 14 do 18 hod., E01

 • Typologie situací "Já a konflikt - oni a konflikt"
 • Role konfliktu v aktuální situaci a okolí
 • Modely řešení konfliktů v praxi

Workshop 04: Pozice a styly vyjednávání - 29. 3. 2017 od 14 do 18 hod., E21

 • Využití výhod a limitů různých komunikačních stylů
 • Porozumění vlivu vlastních emocí na průběh negociace
 • Konflikt a vyjednávání s využitím metody BATNA a WATNA

Workshop 05: Techniky manažerské komunikace - 5. 4. 2017 od 14 do 18 hod., E21

 • Komunikační bariéry - příčiny chyb a omylů v komunikaci
 • Typy problémových a konfrontačních situací
 • Strategie řešení konfliktů v týmu

Workshop 06: Metoda win-win dohodovacího procesu - 11. 4. 2017 od 14 do 18 hod., E21

 • Schopnost rozpoznat manipulaci a využít efektu aktivní obrany
 • Konfliktní situace a možnosti jejich zvládnutí či předcházení
 • Praktické využívání technik efektivní komunikace

Kurz: Komunikační techniky mediace a efektivní řešení konfliktů - 25. - 26. 4. 2017 od 8 do 16 hod., E17, E01

V tomto kurzu se naučíme:

 • Jak si osvojit styl zvládání konfliktů a zvolit účinnou strategii
 • Jak identifikovat bariéry komunikace a úspěšně je překonat
 • Jak mluvit, naslouchat a efektivně pracovat s informacemi
 • Jak s okolím a optimálním účinkem nejlépe komunikovat
 • Jak asertivně zvládnout prakická pravidla zpětné vazby
 • Jak účinně využít moderní techniky pro řešení konfliktů
 • Strategie řešení konfliktů v týmu

Lektor

Ing. Radoslav Režňák, MBA


Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.