Surikata

Tvořivost

1. 9. 2017 -

Všichni lidé jsou tvořiví, jde jen o způsob nalezení cesty k vlastní tvořivosti. Jedná se o interaktivní zážitkový seminář, jehož obsahem je nástin teoretických východisek týkajících se kreativity s ohledem na přesahy do praxe.

 

Zaměříme se na:

  • kreativní proces a jeho vnitřní překážky,
  • sebepoznání v oblasti tvořivosti,
  • metody rozvoje tvořivosti,
  • techniky využívající tvořivé myšlení k řešení problémů.

Termín:

19. 10. 2016, 8:00 - 12:00

Místo:

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E21.

Lektor:

Mgr. Barbora Šímová

Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.