Sebepoznání

24. 9. 2019 -

Interaktivní zážitkový seminář s prvky skupinové dynamiky 19. 11. 2019.

Seminář je určen pro všechny, které zajímají některé z následujících otázek:

  • Jaký/jaká jsem?
  • Jaký vzbuzuji první dojem při setkání s druhými lidmi
  • Co utváří mé chování, prožitky, postoje, rozhodování...?
  • Jaké jsou mé silné stránky a v jakých situacích je využívám?
  • Mám nějaké stereotypy, které mi brání vnímat svůj život jako spokojený?
  • Co od života očekávám?

Seminář je koncipován jako sebezkušenostní a zážitkový. Předpokládáme vaši iniciativu, aktivitu, otevřenost a ochotu na sobě pracovat.

Termín:

19. 11. 2019, 8:00 - 12:00 hod.

Místo:

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E21.

Lektor:

Mgr. Barbora Šímová

Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: