Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Jak na psaní bakalářských prací

1. 1. 2018 -

Čeká Vás psaní bakalářské práce a nevíte, jak na to? Doporučujeme náš seminář!

Studenti si během psaní závěrečné práce často kladou tyto otázky:
 • Jak si mám zvolit téma pro svoji práci?
 • Jak má závěrečná práce vypadat?
 • Jak si stanovit cíle práce a jakou zvolit metodu?
 • Jak mám zpracovávat teoretickou část práce?
 • Jak mám zpracovávat praktickou část práce?
 • Jak správně sestavit strukturu práce?
 • Kde a jak mám hledat informace ke zvolenému tématu?
 • Jak poznám, jestli nalezené informace jsou relevantní pro moji práci?
 • Jak se naučit používat odborný jazyk?
 • Jaká jsou etická pravidla pro psaní závěrečných prací?
Pokud se s některou z těchto otázek potýkáte, bude pro Vás připravovaný kurz vhodným rozcestníkem, který Vám může pomoci snáze se vypořádat s psaním závěrečné práce.
 
V kurzu se budeme jednotlivým otázkám věnovat v obecné rovině, proto jej mohou využít studenti různých studijních oborů. Budeme rovněž pracovat interaktivně a prakticky.
 
Pro koho:
 • Pro studenty, kteří si vybírají téma práce.
 • Pro studenty, kteří mají vybrané téma a začínají pracovat.
 
Upozornění: součástí semináře nebudou citace, na ty je samostatný seminář Jak správně citovat!

Termín:

7. 3. 2018, 12:00 - 16:00 hod.

Místo:

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E03.

Lektor:

Lenka Kamanová

Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.