Bakalářská práce: od rešerší k formální úpravě

1. 9. 2018 -

Čeká Vás psaní bakalářské práce a nevíte, jak na to? Doporučujeme náš seminář 30. NEBO 31. 1. 2019!

Seminář se věnuje všem podstatným fázím tvorby bakalářské práce. Obsahuje mnohá doporučení, jak postupovat, aby byl celý proces co nejefektivnější. Lektor uvádí jak obecné zásady, tak konkrétní příklady z oblasti práce se zdroji a odbornou literaturou (včetně fakultních předpisů a pokynů), stylizace textu, pravopisných a gramatických korektur a formální úpravy práce.


Hlavní tematické okruhy

  1. Rešerše
  2. Odborný styl, bezchybná gramatika a pravopis
  3. Členění textu
  4. Poznámkový aparát
  5. Abstrakt, anotace a resumé
  6. Vkládání obrázků a grafů
  7. Citace a bibliografické údaje
  8. Rejstříky
  9. Formální úprava práce

Termín:

30. 1. 2019, 9:00 - 12:15 hod. OBSAZENO

31. 1. 2019, 9:00 - 12:15 hod. OBSAZENO

Místo:

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E16.

Lektor:

Mgr. Jan Táborský je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy. Provozuje oblíbené facebookové stránky Jazykové zajímavosti, je autorem knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014).

Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: