Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Rozhýbejte svůj mozek aneb jak rozvíjet svou schopnost myslet

1. 9. 2017 -

Chcete rozvinout či podpořit svoji schopnost:

- strukturovat poznatky,

- organizovat - např. svoje studium, život,

- myslet v souvislostech,

- poučit se ze svých chyb?

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj kognitivních (poznávacích) funkcí, tedy dovedností myslet a učit se. Profesor Reuven Feuerstien svoji metodu vyvinul na základě práce s dětmi a dospívajícími z uprchlických táborů, jež se jevily jako mentálně retardované. Avšak prostřednictvím zprostředkovaného učení se mu u nich podařilo rozvíjet jejich kognitivní funkce. Zprostředkované učení vede k podpoře schopnosti sbírat důležité informace pro daný úkol, zvolit si efektivní strategii, či strategii změnit, pokud se změní podmínky úkolu, plánování úlohy a formulování co nejpřesnější a nejsprávnější odpovědi na daný problém.

Základním mottem celé metody je výrok: "Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím..."

Na tomto semináři budeme pracovat s jednotlivými pracovními listy tzv. instrumenty, vyplňovanými formou tužka-papír se vzrůstající obtížností. A co je důležité, ukážeme si možné způsoby, strategie práce a uvažování nad jednotlivými úkoly.

Termín:

od 23. 10. každé pondělí od 13 do 14 (14:30) hod. v průběhu semestru.

Jde o na sebe navazující setkání, je tedy třeba chodit pravidelně (vynechat pouze výjimečně).

Místo:

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E04.

Lektorky:

Mgr. Borbora Šímová

Přihlašování

Na stránce Semináře a kurzy je dole přihlašovací formulář, kde je možné najednou zatrhnout více seminářů, není tak nutné na každý seminář vyplňovat zvláštní formulář.