Druhé kolo přijímacího řízení

10. 6. 2019 -

Vypisujeme druhé kolo přijímacího řízení pro studium bakalářských i navazujícího magisterského studijního oboru na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU. Přihlášky můžete podávat do 31. 7. 2019 ZDE. 

Do druhého kola přijímacího řízení přijímáme přihlášky pro následující studijní obory:

Absolventi získají plnohodnotné pedagogické vzdělání a mohou pracovat jako učitelé odborných předmětů střední školy v oboru zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření.

Absolventi získávají legislativně nezbytnou kvalifikaci k tomu, aby mohli působit jako učitelé praktického vyučování a odborného výcviku střední školy v oboru zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření.

Absolventi se uplatní v technických a analytických činnostech, např. jako odhadci či experti finančních ústavů, pojišťoven, leasingových a makléřských společností, nebo mohou působit jako znalci v oblasti státní správy a samosprávy.

Absolventi se uplatní jako techničtí a analytičtí pracovníci a auditoři v bankách a pojišťovnách či jako samostatní likvidátoři pojistných událostí. Další uplatnění je možné v oblasti středního a vysokého školství při výuce předmětů technických a ekonomických disciplín.

Přihlášky přijímáme do 31. 7. 2019. Přijímací zkouška proběhne 29. srpna 2019.

 

Pro více informací o přijímacím řízení klikněte SEM nebo volejte 545 135 208.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: