Pedagog volného času

1. 6. 2018 -

Kurz je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času. Zahájení nového běhu je naplánováno na jaro 2019.

 

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost (45h)


Komu je kurz určen

Kurz je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 odst. 2) písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času.

Kurz se koná  ve spolupráci s Lipkou – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p.o. 

 

Kurz je akreditován u MŠMT ČR. 


Cíl kurzu

Cílem studia je získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. 


Obsah kurzu

Kurz je složen z následujících tematických celků:

Základy pedagogiky pro pedagogy volného času

Zkušenosti účastníků v zájmovém vzdělávání

 

Základní pojmy pedagogiky

 

Charakteristika a fáze pedagogického procesu

Pedagogika volného času

Předpoklady pro výkon profese pedagoga volného času

 

Školská zařízení pro neformální a zájmové vzdělávání

 

Závazné normy pro práci pedagoga volného času

Didaktika pro pedagogy volného času

Kurikulum zájmového vzdělávání

 

Plánování a příprava výukové jednotky v zájmovém vzdělávání

Realizace výukové jednotky

 

Současné trendy v pedagogice volného času

 

Hodnocení didaktického procesu

Psychologie pro pedagogy volného času

Základy pedagogické psychologie - Učení jako jedna ze základních lidských činností ve volném čase, hra, dobrovolná práce, činnosti volného času)

 

Vývojová psychologie

 

Specifické potřeby dětí a mládeže

 

Základy sociální psychologie 

 

Osobnost pedagoga volného času a způsoby jeho chování

 

Dynamika skupiny a práce s ní v rámci zájmového vzdělávání

 


Rozsah kurzu

45 hodin přímé výuky; 5 výukových bloků (3x pátek a sobota, 2x sobota)


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci osvědčení  o absolvování kurzu: Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, dle § 22 odst.. 1. písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů.


Termín kurzu

Jaro 2019


Místo konání

Brno, ICV MENDELU a pracoviště Lipky


Cena kurzu

 3 000 Kč (kurz je osvobozen od DPH)

 


Podmínky účasti

  • středoškolské vzdělání s výučním listem
  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Fotogalerie


Kontakty

organizační zajištění

Mgr. Jiří Vorlíček

vedoucí pracoviště

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Kamenná 20, 639 00  Brno

tel. 543 420 820, mobil: 736 473 730

jiri.vorlicek@lipka.cz; www.lipka.cz

 

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz


 

Přihlašování

 


Fotogalerie

 

 

Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: