Výroba a zrání sýrů

15. 12. 2016 -

3denní kurz s teoretickou i praktickou částí určený zájemcům o malovýrobu sýrů na farmách či v domácích podmínkách.

Výroba a zrání sýrů


Komu je kurz určen

Všem zájemcům o malovýrobu sýrů na farmách či v domácích podmínkách.


Obsah kurzu

 • Mléko jako surovina pro sýrařskou výrobu.
 • Úprava mléka před sýřením.
 • Syřidla a sýření mléka. Stanovení syřitelnosti a dávky syřidla.
 • Zpracování sýřeniny.
 • Solení sýrů.
 • Zrání sýrů – ošetřování sýrů před zráním (ošetřování ochrannými nátěry, voskování) a v průběhu zracího procesu.
 • Využití čistých mlékařských kultur při výrobě sýrů.
 • Nejčastější vady sýrů.
 • Praktická výroba sýrů.
 • Možnosti zpracování syrovátky.

Na kurzu se naučíte porozumět mléku jako velmi variabilní surovině, práci s čistými mlékařskými kulturami, práci se syřidly, předcházet nejčastějším vadám sýrů. Porozumíte jednotlivým technologickým procesům při zpracování mléka s důrazem na objasnění problematiky výroby zrajících sýrů.

 

Na výuce se podílejí zaměstnanci ústavu Technologie potravin AF MENDELU.


Rozsah kurzu

3denní kurz s teoretickou i praktickou výukou; 6 vyučovacích hodin denně


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurz

V roce 2018 nebude kurz otevřen. O případném otevření v dalších letech budeme informovat na web.stránkách či případně napište email a zařadíme si Vás do databáze zájemců.


Cena kurzu

4 400,- Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory a materiál nutný pro výrobu sýrů a stud.materiály


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: