Poradenství pro poruchy řeči

4. 10. 2019 -

Nově nabízíme individuální poradenství určené pro studenty a zaměstanance MENDELU a účastníky U3V MENDELU s poruchami řeči.

Zaměření:

Formou individuálních sezení na základě prvotního hodnocení (diagnostiky) komunikačních schopností se uskuteční pravidelný nácvik řečových schopností. Jedná se o dyslalické potíže (špatná výslovnost jednotlivých hlásek), artikulační neobratnost, poruchy plynulosti řeči (zadrhávání - balbuties, zrychlená mluva), práce s hlasem, především pro seniory afatické problémy (následky centrálních mozkových příhod), pro všechny věkové kategorie poúrazové afázie (afázie - ztráta či zhoršení schopnosti mluvit).

Kolektivní sezení - skupiny cca 5 klientů - využití stimulace skupiny k výkonu, nácvik modelových situací, práce s trémou z mluvního projevu.

Organizace:

Individuální sezení - délka trvání 20-30 minut. Frekvence nejlépe 1x za týden nebo 1x za 14 dnů.

Kolektivní sezení - délka 60 minut. Frekvence nejlépe 1x za týden nebo 1x za 14 dnů.

Zájemci se mohou přihlašovat na emailu pcentrum@mendelu.cz

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: