Finanční gramotnost

13. 2. 2018 -

 V tomto kurzu se dozvíte o principech úročení, přínosech a nebezpečí vyplývající z využívání běžných finanční produktů z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních investic.

Finanční gramotnost

Komu je kurz určen

Kurz je určen široké veřejnosti, vč. seniorů, kteří se zajímají o finanční investování, úrokové sazby, hypoteční úvěry, apod. 


Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky se základními pojmy, postupy a souvislostmi v oblasti finanční gramotnosti po stránce teoretické, ale zejména praktické. Během kurzu budou vysvětleny principy úročení, přínosy a nebezpečí vyplývající z využívání běžných finanční produktů z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních investic.


Obsah kurzu

  • Úroková sazba, jednoduché a složené úročení (1 hod.)
  • Základní vkladové a úvěrové produkty (1 hod.)
  • RPSN, spotřebitelský úvěr, kreditní karty (2 hod.)
  • Hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření (2 hod.)
  • Základy pojištění, pojistné produkty (2 hod.)
  • Základy investičního rozhodování, základní investiční produkty (2 hod.)
  • Osobní – rodinný rozpočet (1 hod.)
  • Osobní bankrot (1hod.)

Informace o lektorovi

 

Ing. Roman Ptáček, Ph.D. působil řadu let jako odborný asistent na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde vyučoval předměty Finanční trhy, Finanční trhy v AJ, Teorie portfolio managementu, Kapitálové trhy a dále Odborný seminář – Finance (v AJ) a další. Kromě obecné specializace na problematiku finančních trhů se zaměřuje na investování na trzích s cennými papíry, kolektivní investování, jeho alternativy a osobní a rodinné finance. V současné době pracuje jako odborný asistent na Ústavu ekonomiky Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, kde vyučuje předměty týkající se pojišťovnictví a bankovnictví. Je spoluautorem jedné monografie, autorem několika příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích, spolupracuje s odbornými časopisy. 


Rozsah kurzu

dvoudenní, 12 vyučovacích hodin


Termín kurzu

20. - 21.5.2019 (8-15)


Cena kurzu

 2 100 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kurz bude realizován při dostatečném počtu přihlášených.


Kontakt

Organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 54513 5203

veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: